Narzędzia:

Posiedzenie: 43. posiedzenie Senatu RP IX kadencji, 2 dzień


21 i 22 czerwca 2017 r.