Narzędzia:

Posiedzenie: 43. posiedzenie Senatu RP IX kadencji, 1 dzień


21 i 22 czerwca 2017 r.
Głosowania z dnia następnego
Nr głosowania
Temat głosowania
Wyniki głosowania


2
Ustawa o zmianie ustawy o obligacjach

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


Nr głosowania 1
Temat głosowania
Wniosek formalny

Wyniki głosowania

Nr głosowania 2
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o obligacjach

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania