Narzędzia:

Posiedzenie: 70. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji, 2 dzień


5, 6 i 7 lutego 2015 r.