Narzędzia:

Lista aktualności

23 kwietnia 2002 r.

Marszałek Longin Pastusiak przyjął maturzystów Społecznego Liceum Ogólnokształcącego nr 19 w Warszawie - szkoły, której uczniowie od 1998 roku uczestniczą w obradach młodzieży Unii Europejskiej.

23 kwietnia 2002 r.

Odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, podczas którego omawiano aktualną sytuację w krajowym przemyśle cukrowniczym. Informację na ten temat przedstawili przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwa Skarbu Państw

16 kwietnia 2002 r.

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się debata poświęcona problematyce równych praw kobiet na rynku pracy w świetle nowych uregulowań wprowadzonych przez kodeks pracy.

16-19 kwietnia 2002 r.

Na zaproszenie przewodniczącego Senatu Rumunii Nicolae Vacaroiu, oficjalną wizytę w tym kraju złożyła delegacja Senatu RP z marszałkiem Longinem Pastusiakiem.

15 kwietnia 2002 r.

W Akademii Medycznej w Warszawie odbyło się podsumowanie konsultacji programu "Narodowa Ochrona Zdrowia - strategiczne kierunki działań Ministra Zdrowia w latach 2002-2003".

13 kwietnia 2002 r.

Premier Leszek Miller przebywał z wizytą w Gdańsku. Towarzyszył mu marszałek Senatu Longin Pastusiak.

11 kwietnia 2002 r.

Odbyło się inauguracyjne posiedzenie Narodowej Rady Integracji Europejskiej powołanej przez premiera Leszka Millera. Obradom przewodniczył premier L. Miller.

10 kwietnia 2002 r.

Odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Emigracji i Polaków za Granicą oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej, podczas którego przyjęto jednogłośnie projekt uchwały Senatu dla uczczenia 200-lecia urodzin Ignacego Domeyki.

9 kwietnia 2002 r.

Na swym posiedzeniu senatorowie z Komisji Kultury i Środków Przekazu zajęli się problemami dotyczącymi kondycji środowiska dziennikarskiego.

6 kwietnia 2002 r.

W Muzeum Narodowym w Warszawie odbyła się debata pt. "Szansa dla kultury", podczas której minister kultury Andrzej Celiński przedstawił projekty zmian legislacyjnych i organizacyjnych dotyczących całego obszaru kultury polskiej.

5 i 6 kwietnia 2002 r.

Pod patronatem marszałka Longina Pastusiaka, odbyła się w Senacie konferencja "Rola organizacji pozarządowych w społeczeństwie obywatelskim".

4 kwietnia 2002 r.

W Senacie odbyła się konferencja na temat: "Zawody zaufania publicznego a interes publiczny - korporacyjna reglamentacja versus wolność wykonywania zawodu".

Poprzednia strona