Narzędzia:
Helena Hatka

Helena Hatka

  • Okręg wyborczy nr 21
  • Kandydat Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP
  • Kadencje: VIII
  • E-mail:
  • WWW: http://www.helenahatka.pl

Sekretarz Senatu do 4 września 2015 r.

Urodziła się 18 sierpnia 1956 r. w Wojcieszowie Górnym.

W 1981 r. ukończyła studia na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 1985 r. odbyła studia podyplomowe na Wydziale Profilaktyki i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, a w 2000 r. – studia podyplomowe z zarządzania na Wydziale Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Jest także absolwentką Polish American School of Business Administration w Portland State University (1994).

W latach 1983–1984 pracowała jako kurator rodzinny w Sądzie Rejonowym w Lubinie, a w okresie 1984–1990 pełniła funkcję kuratora wojewódzkiego w Sądzie Wojewódzkim w Legnicy. Od 1990 do 1998 r. pracowała w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubinie, m.in. jako dyrektor. W 1998 r. była pełnomocnikiem regionalnym w Zielonej Górze pełnomocnika rządu ds. powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Tworzyła Lubuską Kasę Chorych w Zielonej Górze, której była dyrektorem w 1999 r. W latach 1999–2005 pracowała w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim, m.in. jako dyrektor generalny. W okresie 2005–2007 pełniła funkcję dyrektora Lubuskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. W latach 2007–2011 pełniła funkcję wojewody lubuskiego.

W latach 1990–1994 sprawowała mandat radnej Rady Miejskiej Lubin, była jej wiceprzewodniczącą. W okresie 1998–1999 była radną powiatu lubińskiego.

Należała do Platformy Obywatelskiej RP, zasiadała w Radzie Krajowej i Wojewódzkiej, była wiceprzewodniczącą zarządu tej partii w Gorzowie Wielkopolskim.
Jest mężatką, ma dwoje dzieci.

Okręg wyborczy nr 21 – powiaty: gorzowski, międzyrzecki, strzelecko-drezdenecki, słubicki, sulęciński oraz miasto na prawach powiatu Gorzów Wielkopolski.

Biuro senatorskie:
czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 17.00
ul. Krasińskiego 8/1, 66-400 Gorzów Wielkopolski
tel/fax 95 738 30 08