Narzędzia:

Parlamentarny Zespół ds. Dzieci

O zespole
Działalność

Celem powołania Zespołu jest podejmowanie działań na rzecz wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, promocja zdrowia, kultury fizycznej i działań edukacyjnych dla młodego pokolenia.