Narzędzia:

Parlamentarny Zespół Obrony Chrześcijan na Świecie

O zespole
Działalność

Celem powołania Zespołu jest bieżące monitorowanie sytuacji prześladowanych chrześcijan na świecie oraz - w miarę możliwości - przeciwdziałanie temu zjawisku.