Narzędzia:

Oświadczenia

 • 81. posiedzenie Senatu, 4 września 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie poprawy bezpieczeństwa chorych na hemofilię (odpowiedź).

 • 81. posiedzenie Senatu, 4 września 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie usunięcia obowiązku wykonywania badania urodynamicznego jako warunku refundacji w leczeniu (odpowiedź).

 • 81. posiedzenie Senatu, 4 września 2015 r., oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej w sprawie podręczników szkolnych (odpowiedź).

 • 79. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2015 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju w sprawie planów dofinansowania inwestycji drogowej, budowy obwodnicy Krosna Odrzańskiego (odpowiedź).

 • 71. posiedzenie Senatu, 5 marca 2015 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju w sprawie komunikacji kolejowej Gorzowa Wielkopolskiego i Zielonej Góry, z Warszawą (odpowiedź).

 • 71. posiedzenie Senatu, 5 marca 2015 r., oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej w sprawie sprostowania błędu w podręczniku „Od A do Z. Radosne odkrywanie świata. Klasa III. Podręcznik część 1”, autorstwa Joanny Białobrzeskiej (Didasko SJ J. P. Białobrzescy) (odpowiedź).

 • 70. posiedzenie Senatu, 7 lutego 2015 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju w sprawie planów dofinansowania strategicznych inwestycji drogowych w gminach Krosno Odrzańskie, Strzelce Krajeńskie i Kostrzyn nad Odrą (odpowiedź).

 • 66. posiedzenie Senatu, 4 grudnia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie corocznego finansowania doposażania ośrodków onkologicznych (odpowiedź).

 • 66. posiedzenie Senatu, 4 grudnia 2014 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju w sprawie projektu ustawy o rewitalizacji (odpowiedź).

 • 64. posiedzenie Senatu, 6 listopada 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie określenia systemu opieki medycznej w zakresie leczenia i terapii osób chorych na depresję, a także działań Ministerstwa Zdrowia w zakresie profilaktyki zaburzeń związanych z depresją (odpowiedź).

 • 61. posiedzenie Senatu, 25 września 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie ustalania minimalnych norm zatrudnienia dla pielęgniarek w podmiotach leczniczych prowadzących działalność sanatoryjno-wypoczynkową (odpowiedź).

 • 60. posiedzenie Senatu, 7 sierpnia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie zarządzenia nr 3/2014/DSOZ z 23 stycznia 2014 r. (odpowiedź).

 • 52. posiedzenie Senatu, 10 kwietnia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie konieczności wprowadzenia zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 52. posiedzenie Senatu, 10 kwietnia 2014 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju w sprawie zapisów w „Dokumencie implementacyjnym do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. z perspektywą do 2030 r.” ogłoszonych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w ramach konsultacji (odpowiedź).

 • 49. posiedzenie Senatu, 20 lutego 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w sprawie braku informacji dla podróżujących na dworcach międzynarodowych w Rzepinie, Świebodzinie i Zbąszynku (odpowiedź).

 • 49. posiedzenie Senatu, 20 lutego 2014 r., oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju w sprawie kontynuacji udziału Euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr” w Programie Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia w zakresie Funduszu Małych Projektów (FMP) w latach 2014–2020 (odpowiedź).

 • 42. posiedzenie Senatu, 29 października 2013, oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie planowanych przez Przewozy Regionalne i spółkę PKP InterCity nowych rozkładów jazdy (odpowiedź).

 • 42. posiedzenie Senatu, 29 października 2013, oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej (odpowiedź) oraz do ministra finansów (odpowiedź) w sprawie zmian w systemie dofinansowań do wynagrodzeń dla osób niepełnosprawnych.

 • 39. posiedzenie Senatu, 20 września 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej (odpowiedź) w sprawie opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych.

 • 39. posiedzenie Senatu, 20 września 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra administracji i cyfryzacji w sprawie uzgadniania w zespołach uzgadniania dokumentacji projektowej lokalizacji projektowanych przyłączy na działce inwestora (odpowiedź).

 • 37. posiedzenie Senatu, 12 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów (odpowiedź) oraz do ministra zdrowia (odpowiedź) w sprawie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kostrzynie nad Odrą w likwidacji.

 • 36. posiedzenie Senatu, 4 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do minister nauki i szkolnictwa wyższegow sprawie podziału środków przeznaczonych na szkolnictwo wyższe (odpowiedź, odpowiedź 2).

 • 36. posiedzenie Senatu, 4 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie pacjentów z wirusowymi zapaleniami wątroby typu B i C zrzeszonych w Koalicji Hepatologicznej (odpowiedź).

 • 36. posiedzenie Senatu, 4 lipca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie wybudowania obwodnicy miasta Strzelce Krajeńskie (odpowiedź).

 • 32. posiedzenie Senatu, 25 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie pacjentów z wirusowymi zapaleniami wątroby typu B i C zrzeszonymi w Koalicji Hepatologicznej (odpowiedź).

 • 32. posiedzenie Senatu, 25 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie niejednolitej interpretacji ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (odpowiedź).

 • 31. posiedzenie Senatu, 18 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie przyspieszenia działań dotyczących wydłużenia okresu funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce (odpowiedź).

 • 27. posiedzenie Senatu, 21 lutego 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie pielęgniarek szkolnych (odpowiedź).

 • 25. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie dostępu wcześniaków do profilaktyki wirusa RSV (odpowiedź).

 • 25. posiedzenie Senatu, 9 stycznia 2013 r., oświadczenie skierowane do minister rozwoju regionalnego w sprawie "Programów współpracy terytorialnej z udziałem Polski w perspektywie 2014-2020" (odpowiedź).

 • 24. posiedzenie Senatu, 20 grudnia 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie przyspieszenia prac nad tak zwaną ustawą odorową (odpowiedź).

 • 20. posiedzenie Senatu, 9 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie drogi ekspresowej S3 w województwie lubuskim (odpowiedź).

 • 20. posiedzenie Senatu, 9 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie możliwości wstrzymania realizacji planowanych na lata 2013-2015 zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury kolejowej w województwie lubuskim (odpowiedź).

 • 20. posiedzenie Senatu, 9 listopada 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie działań zmierzających do uporządkowania i wykorzystania rzeki Odry (odpowiedź).

 • 16. posiedzenie Senatu, 26 lipca 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów (odpowiedź) oraz do ministra zdrowia (odpowiedź) w sprawie zadłużenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kostrzynie nad Odrą .
 • 9. posiedzenie Senatu, 12 kwietnia 2012 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie realizacji wszystkich docelowych węzłów na autostradzie A2 na terenie województwa lubuskiego i przyspieszenia budowy węzłów Łagów i Myszęcin (odpowiedź).