Narzędzia:

Parlamentarny Zespół Wspierania Inicjatyw Kulturalnych

O zespole
Działalność

Uprzejmie informujemy, że obsługą Zespołu zajmuje się Kancelaria Sejmu:

Kontakt: Dorota Zielińska-Bąk,

tel. 22 621-54-35,

tel. 22 694-17-56,

fax. 22 621-54-35,

e-mail