Narzędzia:
Grażyna Sztark

Grażyna Sztark

  • Okręg wyborczy nr 99
  • Kandydat Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP
  • Kadencje: IX, VIII, VII
  • E-mail:

Wicemarszałek Senatu VII kadencji

Urodziła się 17 grudnia 1954 r. w Czaplinku.

W 2000 r. ukończyła wyższe studia zawodowe w Bałtyckiej Wyższej Szkole Humanistycznej w Koszalinie (specjalizacja: administracja).

Pracę zawodową rozpoczęła w 1974 r. W latach 1991-1992 pracowała w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie na stanowisku inspektora ds. cudzoziemców.

W latach 1990-1994 sprawowała mandat radnej miasta Białogardu, a w latach 2002-2006 - Rady Powiatu Białogardzkiego. Dwukrotnie sprawowała mandat radnej Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego (1998-2002, 2006-2007). W 1998 r. pełniła funkcję wojewody koszalińskiego.

Działała w NSZZ "Solidarność" od początku istnienia związku, także w podziemnych strukturach na Pomorzu Środkowym. Za swoją działalność była wielokrotnie aresztowana i skazana. Do 1998 r. była przewodniczącą Zarządu Regionu Koszalińskiego NSZZ "Solidarność" w Koszalinie. Współtworzyła Komitet Obywatelski "Solidarność".


W Senacie VII kadencji była członkinią Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji Środowiska oraz Komisji Ustawodawczej. Pełniła też funkcję sekretarza Senatu.
Należy do Platformy Obywatelskiej, zasiada w Radzie Krajowej i przewodniczy Radzie Powiatu tej partii w Białogardzie.


Okręg wyborczy nr 99 - powiaty: białogardzki, choszczeński, drawski, kołobrzeski, świdwiński i wałecki.