Narzędzia:

Parlamentarny Zespół „Przyjaźni Środowisku”

O zespole
Działalność

Celem powołania Zespołu jest wspieranie przedsięwzięć związanych ze zrównoważonym rozwojem oraz krzewienie świadomości uwarunkowań ekologicznych wśród młodzieży i osób dorosłych.