Narzędzia:

Parlamentarny Zespół ds. Osób Starszych

O zespole
Działalność

Celem powołania Zespołu jest sprzyjanie kreowaniu zintegrowanej i długookresowej polityki na rzecz osób starszych oraz inspirowanie władz publicznych do tworzenia ustawodawstwa zabezpieczającego pełniępraw osób starszych oraz realizacjęich aspiracji i potrzeb.