Narzędzia:

Parlamentarny Zespół ds. Zielonej Gospodarki

O zespole
Działalność

Celem powołania Zespołu jest wspieranie działań podejmowanych w celu szybkiego i dynamicznego rozwoju społeczno-gospodarczego z poszanowaniem uwarunkowań środowiskowych.