Narzędzia:

Zespoły

Senacki Zespół Energii Odnawialnej

O zespole
Działalność

Celem powołania Zespołu jest podejmowanie działań zmierzających do podniesienia poziomu wiedzy nt. wykorzystaniaenergii odnawialnej w Polsce oraz wspieranie działalności instytucji wprowadzających te technologie do praktyki gospodarczej.