Narzędzia:

Oświadczenia senatorskie

Pos. Data Temat oświadczenia
Nazwa adresata
Odsyłacz do dokumentu
77 26-04-2019 w sprawie zagospodarowania terenu na osiedlu Syberka przy ul. Skalskiego pomiędzy blokami nr 5 oraz nr 7 Oświadczenie
Adresat Prezydent Będzina
68 14-12-2018 w sprawie możliwości inicjacji i wsparcia utworzenia ubojni trzody chlewnej w powiecie zawierciańskim (woj. śląskie) Oświadczenie
Adresat Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
60 16-05-2018 w sprawie wykładni art. 97 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, co do tworzenia stanowiska wicedyrektora w szkołach Oświadczenie
Adresat Minister Edukacji Narodowej
60 16-05-2018 w sprawie ustawienia fotoradaru przy al. Kołłątaja w Będzinie Oświadczenie
Adresat Główny Inspektor Transportu Drogowego
59 16-04-2018 w sprawie niekontrolowanego obrotu odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi Oświadczenie
Adresaci Minister Środowiska
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
46 27-07-2017 w sprawie niebezpieczeństwa zanieczyszczenia na wielką skalę zbiornika wód podziemnych Olkusz-Zawiercie nr 454 Oświadczenie
Adresat Minister Środowiska
43 22-06-2017 w sprawie regulacji przepisów na rzecz wyrównania statusu wojskowej i Państwowej Straży Pożarnej pod względem obowiązków i uprawnień przysługujących strażakom WSP Oświadczenie
Adresaci Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Minister Obrony Narodowej
41 17-05-2017 w sprawie oferowanych przez farmaceutów zamienników leków, tzw. generyków Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
39 21-04-2017 w sprawie problemów związanych z sytuacją firm budowlanych będących aktualnie i w przeszłości podwykonawcami inwestycji prowadzonych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury i Budownictwa
39 21-04-2017 w sprawie umożliwienia parlamentarzystom rezerwacji miejsc w pociągach PKP IC oraz EIP za pomocą aplikacji internetowych Oświadczenie
Adresaci Prezes Zarządu Polskich Kolei Państwowych SA
Prezes Zarządu PKP Intercity SA
Minister Infrastruktury i Budownictwa
38 30-03-2017 w sprawie podjęcia zdecydowanych działań umożliwiających otwarcie węzła autostradowego "Jeleń" w Jaworznie Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury i Budownictwa
37 16-03-2017 w sprawie uhonorowania diecezji sosnowieckiej okolicznościowym listem gratulacyjnym Oświadczenie
Adresat Marszałek Senatu RP
35 24-02-2017 w sprawie spektaklu „Klątwa” wystawianego w warszawskim Teatrze Powszechnym Oświadczenie
Adresat Prezydent m. st. Warszawy
35 24-02-2017 w sprawie rozpoczęcia działań związanych z budową obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78 Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury i Budownictwa
29 04-11-2016 w sprawie działania prezesa URE dotyczącego wydania świadectw pochodzenia energii wytworzonej w (…) SA Oświadczenie
Adresat Minister Energii
26 22-09-2016 w sprawie wyjaśnienia postępowania administracyjnego w przedmiocie ustanowienia zarządcy komisarycznego w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej Piast z siedzibą w Tychach Oświadczenie
Adresat Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego
26 22-09-2016 w sprawie wyjaśnienia postępowania administracyjnego w przedmiocie ustanowienia zarządców komisarycznych w Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej oraz SKOK w Gdyni Oświadczenie
Adresat Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego
25 09-09-2016 w sprawie przeniesienia do Katowic siedziby jednej z dwóch agencji Unii Europejskiej znajdujących się obecnie w Londynie Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
24 04-08-2016 w sprawie podziękowań dla służb zaangażowanych w organizację i ochronę Światowych Dni Młodzieży w Polsce Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
21 29-06-2016 w sprawie zmian zasad organizacji oraz trybu przygotowania, prowadzenia, dokumentowania i oceny efektów/skutków procesów rekultywacji, remediacji, unieszkodliwiania tzw. bomb ekologicznych oraz przywracania terenów zdegradowanych do użytku społeczno-gospodarczego w ramach operatorskiego systemu organizacji i zarządzania Oświadczenie
Adresaci Minister Środowiska
Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów
21 29-06-2016 w sprawie potencjalnych zagrożeń terrorystyczych w czasie trwania szczytu NATO i ŚDM związanych z transportem kolejowym niebezpiecznych ładunków i monitorowania newralgicznych obiektów infrastruktury kolejowej Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury i Budownictwa
17 12-05-2016 w sprawie realizacji inwestycji „Połączenie drogowe rejonu terminala Cargo z drogą krajową S1 – węzeł Mierzęcice" Oświadczenie
Adresaci Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach
Marszałek Województwa Śląskiego
17 12-05-2016 w sprawie kontroli przeprowadzonej w dniu 26 kwietnia 2016 r. w jednostce organizacyjnej powiatu zawierciańskiego – Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w (...) Oświadczenie
Adresat Przewodniczący Rady Powiatu Zawierciańskiego
16 29-04-2016 w sprawie ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym oraz wypełniania przez KNF obowiązków z zakresu nadzoru nad zakładami ubezpieczeniowymi Oświadczenie
Adresaci Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
Minister Finansów