Narzędzia:

Oświadczenia senatorskie

Pos. Data Temat oświadczenia
Nazwa adresata
Odsyłacz do dokumentu
33 26-11-2021 w sprawie agresji Białorusi na Polskę Oświadczenie
Adresat bez adresata
30 21-09-2021 w sprawie finansowania organizacji edukacyjnych zajęć wspomagających w związku z powrotem dzieci do nauczania stacjonarnego Oświadczenie
Adresat Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
29 10-09-2021 w sprawie projektowanej emerytury bez podatku do 2 tysięcy 500 zł Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny i Polityki Społecznej
26 18-06-2021 w sprawie ponownego utworzenia w strukturze Inspektoratu ZUS w Kłodzku Punktu Informacyjnego w Nowej Rudzie Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny i Polityki Społecznej
25 10-06-2021 w sprawie zniesienia Wydziału Pracy w Sądzie Rejonowym w Kłodzku Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
24 27-05-2021 w sprawie rewitalizacji i właściwego zabezpieczenia młyna papierniczego w Dusznikach-Zdroju oraz reorganizacji systemu zwiedzania tego historycznego obiektu Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
24 27-05-2021 w sprawie programu „Aktywna tablica” na lata 2020–2024 Oświadczenie
Adresat Minister Edukacji i Nauki
24 27-05-2021 w sprawie wstrzymania sprzedaży ziemi znajdującej się w Zasobach Własności Rolnej Skarbu Państwa do 30 kwietnia 2026 r. Oświadczenie
Adresat Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
24 27-05-2021 w sprawie rozbudowy drogi krajowej nr 8 na odcinku od Szczytnej do Kłodzka Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
23 15-04-2021 w sprawie planowanych programów pomocowych w związku ze stratami spowodowanymi klęskami żywiołowymi w roku 2021 Oświadczenie
Adresat Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
23 15-04-2021 w sprawie realizowanego przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu programu „Sportowe wakacje +” Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
22 25-03-2021 w sprawie obszarów wsparcia osób niepełnosprawnych w 2021 r. w ramach programu „Aktywny samorząd” oraz danych dotyczących realizacji programu w 2020 r.w powiatach dzierżoniowskim, kłodzkim i ząbkowickim Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny i Polityki Społecznej
21 19-02-2021 w sprawie realizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego programu „Wspieranie działań muzealnych” Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
20 13-01-2021 w sprawie realizacji w 2020 r. programu „Dobry start” w powiatach kłodzkim, dzierżoniowskim i ząbkowickim Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny i Polityki Społecznej
20 13-01-2021 w sprawie realizacji w 2020 r. programu 500+ w powiatach kłodzkim, dzierżoniowskim i ząbkowickim Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny i Polityki Społecznej
20 13-01-2021 w sprawie realizacji programów „Senior+”, „Opieka 75+” oraz programu aktywności społecznej osób starszych w 2020 r. w powiatach dzierżoniowskim, kłodzkim i ząbkowickim Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny i Polityki Społecznej
20 13-01-2021 w sprawie realizacji programu „Leki 75 +” na terenie powiatów kłodzkiego, dzierżoniowskiego i ząbkowickiego Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
20 13-01-2021 w sprawie pomocy rządu w zakresie walki z COVID-19 dla placówek służby zdrowia na terenie powiatów dzierżoniowskiego, kłodzkiego i ząbkowickiego Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
20 13-01-2021 w sprawie budowy obwodnicy Złotego Stoku w powiecie ząbkowickim – inwestycji zaplanowanej w ramach „Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020–2030" Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
20 13-01-2021 w sprawie realizacji projektów w ramach Krajowego Programu Kolejowego w powiatach dzierżoniowskim, kłodzkim i ząbkowickim Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
20 13-01-2021 w sprawie wsparcia przez rząd doposażenia klasopracowni szkolnych w tablice interaktywne, wymiany wyposażenia lub remontu w szkołach podstawowych i średnich Oświadczenie
Adresat Minister Edukacji i Nauki
19 17-12-2020 w sprawie poniesionych przez rząd w czasie pandemii koronawirusa kosztów zwalczania niekorzystnych skutków gospodarczych i ratowania miejsc pracy Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii
18 03-12-2020 w sprawie efektów programu „Maluch+” i planów rozwojowych dotyczących programu Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny i Polityki Społecznej
18 03-12-2020 w sprawie postulowanego przez weterynarzy obowiązku czipowania psów Oświadczenie
Adresat Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
17 28-10-2020 w sprawie programu „Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” finansowanego z PROW Oświadczenie
Adresat Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
17 28-10-2020 w sprawie budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 8 z ul. Zajęczą w Kłodzku Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
17 28-10-2020 w sprawie rządowego programu wsparcia dla rodzin „Za życiem” Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny i Polityki Społecznej
16 14-10-2020 w sprawie programu „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością – edycja 2020–2021” Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny i Polityki Społecznej
16 14-10-2020 w sprawie realizacji programu „Maluch +” w 2021 r. Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny i Polityki Społecznej
15 11-09-2020 w sprawie rządowego programu wsparcia przebudowy dróg gminnych i powiatowych Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
14 18-08-2020 w sprawie możliwości refundacji przez NFZ kosztów leczenia pani J. K., chorującej na bardzo rzadki nowotwór Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
14 18-08-2020 w sprawie warunków określających możłiwości korzystania przez beneficjentów z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji oraz zakresu projektów objętych dofinansowaniem Oświadczenie
Adresat Minister Funduszy i Polityki Regionalnej
14 18-08-2020 w sprawie przyspieszenia rozpatrywania spraw dotyczących ubiegania się o świadczenie 500+ przez rodziców mieszkających czy pracujących za granicą oraz rodziców rozwiedzionych lub żyjących w związkach partnerskich Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
14 18-08-2020 w sprawie warunków korzystania z programów rządowych i unijnych w zakresie wymiany źródeł ciepła w ramach programu na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce Oświadczenie
Adresat Minister Klimatu
12 18-06-2020 w sprawie podania konkretnej godziny przesłania do Sejmu RP w dniu 6 maja 2020 r. uchwały dotyczącej ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. Oświadczenie
Adresat Marszałek Senatu RP
12 18-06-2020 w sprawie rozszerzenia informacji dotyczącej realizacji programu „500+” Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
11 03-06-2020 w sprawie planowanej likwidacji Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kłodzku SA Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju
11 03-06-2020 w sprawie częściowego otwarcia przejścia granicznego Mostowice – Orlické Záhoří dla pieszo-rowerowego ruchu przygranicznego dla mieszkańców Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
10 13-05-2020 w sprawie możliwości złagodzenia art. 243 ustawy o finansach publicznych dotyczącego zdolności jednostki samorządu terytorialnego do obsługi zadłużenia Oświadczenie
Adresat Minister Finansów
10 13-05-2020 w sprawie otwarcia dodatkowego przejścia granicznego Boboszów – Dolni Lipka dla małego ruchu przygranicznego Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
10 13-05-2020 z okazji 70. rocznicy ogłoszenia deklaracji Roberta Schumana – aktu narodzin Unii Europejskiej Oświadczenie
Adresat bez adresata
10 13-05-2020 w sprawie wsparcia dla starań Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju zmierzających do wpisania dusznickiego młyna papierniczego na listę światowego dziedzictwa UNESCO Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
10 13-05-2020 w sprawie sytuacji polskich pracowników transgranicznych zatrudnionych w Czechach Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
9 16-04-2020 w sprawie uzyskania informacji dotyczących realizacji wielkich inwestycji kolejowych na terenie powiatów dzierżoniowskiego, kłodzkiego i ząbkowickiego Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
7 13-03-2020 w sprawie zagrożenia zarażeniem koronawirusem Oświadczenie
Adresat Marszałek Senatu RP
7 13-03-2020 w sprawie wysokości stopy bezrobocia w Polsce w ostatnich 10 latach Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
6 06-03-2020 w sprawie programu „Dobrostan zwierząt” oraz programów unijnych dla rolników w perspektywie programowania na lata 2021–2027 Oświadczenie
Adresat Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
5 27-02-2020 w sprawie zorganizowania w kuluarach Senatu Rzeczypospolitej Polskiej happeningu tanecznego pt. „Nazywam się Miliard” Oświadczenie
Adresat Marszałek Senatu RP
5 27-02-2020 w sprawie realizacji polityki rządu w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
5 27-02-2020 w sprawie realizacji programu „Maluch +” w ostatnich latach w woj. dolnośląskim Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
5 27-02-2020 w sprawie wsparcia projektów dotyczących kanalizacji i wodociągów ze środków rządowych i unijnych w nowym okresie programowania na lata 2021–2027 dla powiatów woj. dolnośląskiego Oświadczenie
Adresat Minister Klimatu
5 27-02-2020 w sprawie realizacji programu „Klub” w ostatnich latach w województwie dolnośląskim Oświadczenie
Adresat Minister Sportu i Turystyki
5 27-02-2020 w sprawie organizacji programu „Ochrona zabytków” w ostatnich latach w woj. dolnośląskim Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
4 06-02-2020 w sprawie możliwości wsparcia finansowego na doposażenie klasopracowni szkolnych w tablice interaktywne, wymianę wyposażenia lub remont Oświadczenie
Adresat Minister Edukacji Narodowej
4 06-02-2020 w sprawie realizacji programu „Dobry start” powiatach dzierżoniowskim, kłodzkim i ząbkowickim Oświadczenie
Adresat Minister Edukacji Narodowej
4 06-02-2020 w sprawie wsparcia ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla powiatów dzierżoniowskiego, kłodzkiego i ząbkowickiego Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
4 06-02-2020 w sprawie realizacji programów Senior+, Opieka+ oraz aktywności społecznej osób starszych w 2019 r. oraz planów w tym zakresie na 2020 r. w powiatach dzierżoniowskim, kłodzkim i ząbkowickim Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
4 06-02-2020 w sprawie projektów realizowanych w ramach Krajowego Programu Kolejowego w powiatach dzierżoniowskim, kłodzkim i ząbkowickim Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
3 17-01-2020 w sprawie budowy kopalni węgla koksującego w rejonie Nowej Rudy Oświadczenie
Adresat Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu, Główny Geolog Kraju
3 17-01-2020 w sprawie realizacji programu „Leki 75+” Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
3 17-01-2020 w sprawie realizacji programu „500+” w 2019 r. Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej