Narzędzia:

Oświadczenia senatorskie

Pos. Data Temat oświadczenia
Nazwa adresata
Odsyłacz do dokumentu
85 18-10-2019 w sprawie ofiar niemieckiej zbrodni popełnionej w lasach Piaśnicy w 1939 r. Oświadczenie
Adresat bez adresata
85 18-10-2019 w sprawie planów przeniesienia części ruchu międzyregionalnego z linii kolejowej nr 202 na linię kolejową nr 402 Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
81 26-06-2019 w sprawie odwołania w trybie natychmiastowym Krzysztofa Brzózki z funkcji dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
73 14-02-2019 w sprawie podjęcia działań zmierzających do realizacji zadania budowy małej obwodnicy miasta Biały Bór w ciągu dróg krajowych nr 20 i 25 Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
71 24-01-2019 w sprawie sytuacji finansowej gmin wynikającej z nowelizacji ustawy o OZE Oświadczenie
Adresat Minister Finansów
71 24-01-2019 w sprawie zniesienia IV Wydziału Pracy w Sądzie Rejonowym w Białogardzie Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
71 24-01-2019 w sprawie działań państwa mających na celu pomoc blisko 10 tysiącom obligatariuszy spółki GetBack SA Oświadczenie
Adresat Minister Finansów
71 24-01-2019 w sprawie działań państwa mających na celu pomoc blisko 10 tysiącom obligatariuszy spółki GetBack SA Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
69 20-12-2018 w sprawie wyboru Mikołaja Pawlaka na rzecznika praw dziecka oraz wypowiedzi senatora Grzegorza Biereckiego Oświadczenie
Adresat Marszałek Senatu RP
68 14-12-2018 w sprawie udzielenia jednoznacznej informacji dotyczącej planowanego wzrostu cen energii oraz objęcia samorządów terytorialnych systemem rekompensat z tytułu podwyżek cen energii elektrycznej i podwyżek kosztów gospodarki odpadami spowodowanych wzrostem opłat środowiskowych Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
66 26-10-2018 w sprawie efektów wprowadzenia w nowelizacji kodeksu karnego z 27 kwietnia 2017 r. tzw. konfiskaty rozszerzonej Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
66 26-10-2018 w sprawie apelu radnych Rady Miejskiej w Koszalinie dotyczącego przyspieszenia kompleksowej modernizacji dworca PKP w Koszalinie Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
65 28-09-2018 w sprawie podjęcia działań eliminujących notoryczne spóźnienia pociągów oraz całkowity brak współpracy między przewoźnikami a zarządcą infrastruktury Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
64 27-07-2018 w sprawie interwencji policji wobec demonstrantów protestujących 20 lipca pod Sejmem i 26 lipca pod Pałacem Prezydenckim Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
64 27-07-2018 w sprawie ochrony finansowej dla gminy Złocieniec w związku z nowymi zadaniami wynikającymi z przejęcia obszaru znoszonej z dniem 1 stycznia 2019 r. gminy Ostrowice Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
62 29-06-2018 w sprawie stanowiska Senackiego Zespołu Monitorowania Praworządności dotyczącego „wygaszania stosunków pracy lub służby” w latach 2016–2018 podczas procesów restrukturyzacji instytucji państwowych Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
60 16-05-2018 w sprawie sposobu procedowania na posiedzeniach plenarnych Senatu Oświadczenie
Adresat Marszałek Senatu RP
60 16-05-2018 w sprawie oceny efektywności pracy sądów Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
60 16-05-2018 w sprawie realizacji programu „Mieszkanie +” Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
60 16-05-2018 w sprawie dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości dla CBA Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
59 16-04-2018 w sprawie różnych form upamiętnienia ofiar tragedii smoleńskiej na terenie polskiego parlamentu Oświadczenie
Adresat Marszałek Senatu RP
59 16-04-2018 w sprawie objęcia nadzorem wszystkich postępowań w ministerstwie nauki, w ramach których pieniądze publiczne są rozdzielane pomiędzy organizacje pozarządowe Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
59 16-04-2018 w sprawie przeprowadzenia doraźnej kontroli w sprawie nagród przyznanych członkom rządu i ministrom w Kancelarii Prezydenta na podstawie art. 9 ustawy o NIK z 1994 r. Oświadczenie
Adresat Prezes Najwyższej Izby Kontroli
59 16-04-2018 w sprawie rozwiązania problemów płacowych pracowników Inspekcji Weterynaryjnej Oświadczenie
Adresat Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
59 16-04-2018 w sprawie planowanej budowy stacji bazowej telefonii komórkowej w centrum miejscowości Lekowo w gminie Świdwin Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
58 15-03-2018 w sprawie umowy zawartej przez (…) SA ze spółką (…) na realizację przedsięwzięć profilaktycznych w zakresie zagrożeń terroryzmem bombowym w związku z organizacją w Polsce Światowych Dni Młodzieży Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
56 15-02-2018 w sprawie okoliczności zatrzymania przez policję Władysława Frasyniuka w dniu 14 lutego 2018 r. Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
56 15-02-2018 w sprawie udzielenia informacji związanych z okolicznościami zatrzymania, pobiciem oraz porażeniem paralizatorem ze skutkiem śmiertelnym Igora Stachowiaka Oświadczenie
Adresat Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
54 19-01-2018 w sprawie posiedzenia Senackiego Zespołu Monitorowania Praworządności w dniu 15 stycznia 2018 r. Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
54 19-01-2018 w sprawie zapowiedzi likwidacji części B ministerialnego wykazu czasopism Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
54 19-01-2018 w sprawie stanowiska Rady Miasta Świnoujście dotyczącego sytuacji w Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” SA w Świnoujściu Oświadczenie
Adresat Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
51 07-12-2017 w sprawie zwolnienia dyscyplinarnego J. O., leśniczego Leśnictwa (…) Oświadczenie
Adresaci Minister Środowiska
Dyrektor Generalny Lasów Państwowych
49 10-11-2017 w sprawie niedopuszczenia przez marszałka Sejmu do przedstawienia wniosku formalnego przez posła Sławomira Nitrasa i ukarania go karą finansową Oświadczenie
Adresat Marszałek Sejmu RP
49 10-11-2017 w sprawie ponownego pogrzebu śp. pułkownika Jarosława Florczaka, wysokiego oficera Biura Ochrony Rządu Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
48 19-10-2017 w sprawie wysokości środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Penitencjarnej i sposobu ich wykorzystania w latach 2015–2017 Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
47 28-09-2017 w sprawie wezwania i przesłuchania przez policję w Słupsku zasłużonej dla wolności Polaków mec. Anny Boguckiej-Skowrońskiej Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
46 27-07-2017 w sprawie zajęcia przez funkcjonariuszy Policji sprzętu nagłaśniającego należącego do organizatorów demonstracji w dniu 24 lipca br. przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
45 21-07-2017 w sprawie wyjaśnienia polskiej opinii publicznej informacji zawartych w książce Tomasz Piątka „Macierewicz i jego tajemnice” Oświadczenie
Adresat Minister Obrony Narodowej
45 21-07-2017 w sprawie reakcji na skutki procesu włączenia służb celnych do Krajowej Administracji Skarbowej Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
45 21-07-2017 w sprawie urlopowania ministra obrony narodowej do czasu rozwiania wszelkich wątpliwości związanych z doniesieniami medialnymi oraz treścią książki o jego niejasnych powiązniach ze stroną rosyjską Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
45 21-07-2017 w sprawie pomocy finansowej rządu RP na rzecz odbudowy gorzowskiej katedry Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
43 22-06-2017 w sprawie przywrócenia do służby osób pełniących funkcje w Związku Zawodowym „Celnicy PL” Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
42 01-06-2017 w sprawie przeprowadzenia dogłębnego śledztwa w sprawie śmierci 25-letniego mężczyzny w komisariacie Policji w maju 2016 r. Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
41 17-05-2017 w sprawie zmiany listy leków refundowanych, która doprowadziła do drastycznego zwiększenia kosztów niezbędnego leczenia pacjentów Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
39 21-04-2017 w sprawie podstępnego wejścia funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego do strefy ochronnej Biura Krajowej Rady Sądownictwa Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
39 21-04-2017 w sprawie realizacji postulatów zawartych w Apelu XXX Okręgowego Zjazdu Delegatów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Pile i zapisów rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
37 16-03-2017 w sprawie podjęcia działań przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych na rzecz uwolnienia liderów białoruskiej opozycji Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Zagranicznych
34 01-02-2017 w sprawie zapisów projektu ustawy – Prawo ochrony środowiska prowadzących do przejęcia kontroli nad funkcjonowaniem wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej przez ugrupowanie rządzące Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
34 01-02-2017 w sprawie zapisów projektu ustawy – Prawo ochrony środowiska prowadzących do wyeliminowania ze składu władz NFOŚiGW przedstawicieli Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
33 11-01-2017 w sprawie wątpliwości związanych z zapowiedzianą organizacją przez Polskę szczytu klimatycznego w 2018 r. Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
33 11-01-2017 w sprawie budowy przejścia granicznego Zbereże – Adamczuki Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
31 07-12-2016 w sprawie sprzeciwu grupy senatorów wobec działań ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
31 07-12-2016 w sprawie jednoznacznego określenia wysokości dofinansowania środowiskowych domów samopomocy Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
31 07-12-2016 w sprawie terminu budowy zachodniopomorskich i pomorskich odcinków drogi ekspresowej S6 Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury i Budownictwa
31 07-12-2016 w sprawie zminimalizowania trudności spowodowanych planowaną modernizacją trasy kolejowej Szczecin – Choszczno – Poznań – Warszawa Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury i Budownictwa
31 07-12-2016 w sprawie skutków projektowanych zmian systemu oświaty Oświadczenie
Adresat Minister Edukacji Narodowej
28 21-10-2016 w sprawie wypowiedzi podczas briefingu prasowego w dniu 18 października 2016 r., dotyczącej prowadzenia obrad Senatu przez wicemarszałka Borusewicza Oświadczenie
Adresat Marszałek Senatu RP
28 21-10-2016 w sprawie problemów ze zbytem płodów rolnych o niższych parametrach jakościowych spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi Oświadczenie
Adresat Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
25 09-09-2016 w sprawie zabezpieczenie przejazdu kolejowo-drogowego w miejscowości Przecław w woj. zachodniopomorskim Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury i Budownictwa
25 09-09-2016 w sprawie przeniesionych na społeczeństwo kosztów reformy gospodarki wodnej proponowanej w projekcie zmiany ustawy – Prawo wodne Oświadczenie
Adresat Minister Środowiska
25 09-09-2016 w sprawie proponowanego wprowadzenia zmian systemowych w kształceniu zawodowym pielęgniarek Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
20 16-06-2016 w sprawie stanowiska pielęgniarek i położnych dotyczącego planowanych zmian w sektorze podstawowej opieki zdrowotnej oraz nowego pilotażu programu opieki koordynowanej w ciąży Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
19 09-06-2016 w sprawie ograniczenia dostępu do kredytu na wybudowanie domu na działce rolnej Oświadczenie
Adresat Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
17 12-05-2016 w sprawie dostępności w Polsce tzw. bonów żywieniowych dla pracowników Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
16 29-04-2016 w sprawie koncepcji reformy administracyjnej kraju Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
14 07-04-2016 w sprawie wdrażania programu "Ryś – termomodernizacja budynków jednorodzinnych" oraz innych programów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Oświadczenie
Adresat Minister Środowiska
12 10-03-2016 w sprawie przeinaczenia przez prezydenta Andrzeja Dudę słów pieśni "Boże, coś Polskę" Oświadczenie
Adresat Marszałek Senatu RP
12 10-03-2016 w sprawie organizacji czasu pracy Senatu Oświadczenie
Adresat Marszałek Senatu RP
11 19-02-2016 w sprawie odwołania Jana Rulewskiego – senatora VII, VIII i IX kadencji – z pełnionej funkcji członka Rady Ochrony Pracy Oświadczenie
Adresat Marszałek Sejmu RP
5 18-12-2015 w sprawie pozbawienia ochrony przez Biuro Ochrony Rządu byłego szefa CBA Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
4 10-12-2015 w sprawie projektu rozporządzenia ministra administracji i cyfryzacji z dnia 7 października 2015 r. dotyczącego urządzeń radiowych nadawczo-odbiorczych używanych bez pozwolenia radiowego Oświadczenie
Adresat Minister Cyfryzacji
4 10-12-2015 w sprawie interpretacji zapisów ustawy z 25 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Oświadczenie
Adresat Minister Finansów