Narzędzia:

Głosowania w dniu 22-07-2016 na 23. posiedzeniu Senatu

Za: 7 Przeciw: 3 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 1
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
74 18:23:27 za Ustawa o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

75 18:24:25 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

76 18:25:14 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

77 18:26:18 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

78 18:28:43 za Ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej

Wniosek o odrzucenie ustawy

79 18:29:11 przeciw Ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

80 18:29:56 za Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

81 18:30:32 za Ustawa o zmianie ustawy o sporcie (druk nr 235)

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

82 18:31:05 za Ustawa o zmianie ustawy o sporcie (druk nr 241)

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

83 18:40:53 za Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2015 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2015 roku

Poprawka - za przyjęciem spr. druk 139X

84 18:41:28 nie głosował Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2015 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2015 roku

Uchwała - za odrzuceniem spr. druk 139S