Narzędzia:

Ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej

Dnia 22-07-2016 godz. 18:29:11

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 56 Przeciw: 22 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 20
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 57 56 0 1 6
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 22 0 22 0 11
Senatorowie niezrzeszeni 3 1 0 0 1 2
1 0 0 0 0 1