Narzędzia:

Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2015 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2015 roku

Dnia 22-07-2016 godz. 18:41:28

Uchwała - za odrzuceniem spr. druk 139S

Za: 54 Przeciw: 19 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 26
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 53 53 0 0 10
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 20 1 19 0 13
Senatorowie niezrzeszeni 3 1 0 0 1 2
1 0 0 0 0 1