Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji

Dnia 22-07-2016 godz. 18:26:18

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 57 Przeciw: 22 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 21
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 56 56 0 0 7
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 22 0 22 0 11
Senatorowie niezrzeszeni 3 1 1 0 0 2
1 0 0 0 0 1