Narzędzia:

Ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej

Dnia 22-07-2016 godz. 18:28:43

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 21 Przeciw: 58 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 20
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 57 0 57 0 6
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 22 21 0 1 11
Senatorowie niezrzeszeni 3 1 0 1 0 2
1 0 0 0 0 1