Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece

Dnia 22-07-2016 godz. 18:23:27

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 73 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 27
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 52 52 0 0 11
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 20 20 0 0 13
Senatorowie niezrzeszeni 3 1 1 0 0 2
1 0 0 0 0 1