Narzędzia:
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym

Projekt ustawy zmierza do wydłużenia o 2 lata okresu, w którym możliwe jest wniesienie skargi nadzwyczajnej od prawomocnych orzeczeń sądowych kończących postępowanie w sprawach, przy czym przepis ten dotyczy spraw, które uprawomocniły się po wejściu w życie Konstytucji RP to jest po dniu 17 października 1997 r.