Narzędzia:
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej

Projekt ustawy wprowadza nowe kryterium przyjęcia do publicznego żłobka czy przedszkola, tj. posiadanie przez kandydata obowiązkowych szczepień adekwatnie do wieku.

 • 11 sierpnia 2020

  Wniesienie projektu

  przedstawiciel wnioskodawcy senator Bogdan Zdrojewski
 •  
 • 18 sierpnia 2020

  Skierowanie projektu do:

  - Komisji Ustawodawczej

  - Komisji Zdrowia

  - Komisji  Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

  Termin na przygotowanie sprawozdania upływa 18 października 2020
 •