Narzędzia:

18. posiedzenie Senatu RP X kadencji

25, 26, 27 i 28 listopada oraz 2 i 3 grudnia 2020 r.

zapis video 1 dnia posiedzenia, cz.1

zapis video 1 dnia posiedzenia, cz.2

zapis video 1 dnia posiedzenia , cz.3

zapis video 1 dnia posiedzenia , sala 217, cz.1

zapis video 1 dnia posiedzenia, sala 217, cz.2

zapis video 1 dnia posiedzenia , sala 217, cz.3

zapis video 2 dnia posiedzenia, cz.1

zapis video 2 dnia posiedzenia, cz.2

zapis video 2 dnia posiedzenia , sala 217, cz.1

zapis video 2 dnia posiedzenia, sala 217, cz.2

zapis video 3 dnia posiedzenia , cz.3

zapis video 2 dnia posiedzenia, sala 217, cz.3

zapis video 3 dnia posiedzenia, cz.1

zapis video 3 dnia posiedzenia, cz.2

zapis vodeo 3 dnia posiedzenia , cz.3

zapis video 3 dnia posiedzenia, sala 217, cz.1

zapis video 3 dnia posiedzenia , sala 217, cz.2

zapis video 3 dnia posiedzenia, sala 217, cz.3

zapis video 4 dnia posiedzenia, cz.1

zapis video 4 dnia posiedzenia , sala 217, cz.1

zapis video 5 dnia posiedzenia cz.1

zapis video 5 dnia posiedzenia cz. 2

zapis video 5 dnia posiedzenia, cz.3

zapis video 5 dnia posiedzenia, sala 217 , cz.1

zapis video 5 dnia posiedzenia , sala 217, cz.2

zapis video 5 dnia posiedzenia , sala 217, cz.3

zapis viedo 6 dnia posiedzenia, cz 1

zapis video 6 dnia posiedzenia , cz.2

zapis video 6 dnia posiedzenia, sala 217, cz.1

zapis video 6 dnia posiedzenia, sala 217, cz.2

 

 

 


31.

Ustawa o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 3 grudnia 2020 r. przyjął ustawę z dnia 27 listopada 2020 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 765777777 A
Druki senackie: 274274 A274 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 274uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawao zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.
druki sejmowe nr 765, 777, 777-A
druki senackie nr 274, 274 A

Był to pilny rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rozwoju, Pracy i Technologii

Nowelizacja dostosowuje przepisy ustawy o umowie koncesji do postanowień nowejustawy – Prawo zamówień publicznych. W tym celu przewiduje się zmiany w zakresie m.in. wyłączenia stosowania ustawy o umowie koncesji oraz definicji zamawiającego. Ponadto nowelizacja określa próg stosowania przepisów ustawy o umowie koncesji do zawierania umów – przez wprowadzenie definicji progu unijnego.

Sejm uchwalił ustawę na 21. posiedzeniu w dniu 27 listopada 2020 r. 
Do Senatu została przekazana w dniu 27 listopada 2020 r. 
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 11 grudnia 2020 r.

Marszałek Senatu w dniu 28 listopada 2020 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.
Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w tej sprawie odbyło się 1 grudnia 2020 r. 
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 274 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Mariusz Gromko.


32.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Senat w dniu 3 grudnia 2020 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
Druki senackie: 232232 S232 X
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 232uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
druki senackie nr 232, 232 S

Projekt ustawy został wniesiony przez grupę senatorów.
Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony pan senator Adam Szejnfeld.

Celem projektu ustawy jest rozszerzenie katalogu narzędzi wsparcia przewidzianych w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Zaproponowane w projekcie ustawy rozwiązania będą stosowane w najszerszym zakresie do przedsiębiorców, w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, jak również do innych uczestników obrotu prawnego.

Marszałek Senatu w dniu 14 października 2020 r. skierował projekt ustawy do:
- Komisji Ustawodawczej,
- Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 1 grudnia 2020 r.
Komisje wnoszą o przyjęcie projektu ustawy bez poprawek (druk nr 232 S).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Adam Szejnfeld.


33.

Ustawa o zmianie nazwy Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

Senat w dniu 3 grudnia 2020 r. przyjął ustawę z dnia 27 listopada 2020 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 645681
Druki senackie: 276276 A
Uchwała: 276uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie nazwy Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

druki sejmowe nr 645, 681

druki senackie nr 276, 276 A

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Ustawa zakłada nadanie Uniwersytetowi Artystycznemu w Poznaniu nowej nazwy „Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu”.

Sejm uchwalił ustawę na 21. posiedzeniu w dniu 27 listopada 2020 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 30 listopada 2020 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 30 grudnia 2020 r.

Marszałek Senatu w dniu 1 grudnia 2020 r. skierował ustawę do Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w tej sprawie odbyło się 3 grudnia  2020 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawybez poprawek (druk nr 276 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bogdan Zdrojewski.


34.

Ustawa o zmianie nazwy Akademii Muzycznej w Krakowie

Senat w dniu 3 grudnia 2020 r. przyjął ustawę z dnia 27 listopada 2020 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 722757
Druki senackie: 278278 A
Uchwała: 278uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie nazwy Akademii Muzycznej w Krakowie.

druki sejmowe nr 722, do druku 722, 757

druki senackie nr 278, 278 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony
Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Ustawa ma na celu nadanie z dniem 1 stycznia 2021 r. ww. uczelni imienia Krzysztofa Pendereckiego, a w związku z tym zmianę nazwy uczelni na „Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie”.

Sejm uchwalił ustawę na 21. posiedzeniu w dniu 27 listopada 2020 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 30 listopada 2020 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 30 grudnia 2020 r.

Marszałek Senatu w dniu 1 grudnia 2020 r. skierował ustawę do Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w tej sprawie odbyło się 3 grudnia  2020 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawybez poprawek (druk nr 278 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Małgorzata Kopiczko.


z4
Poprzednia strona