Narzędzia:

17. posiedzenie Senatu RP X kadencji

27, 28 i 29 października 2020 r.
Najbliższe Planowane Posiedzenie

Projekt

Początek posiedzenia w dniu 27 października 2020 r. o godz. 16.00


1.

Ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020

Druki sejmowe: 572636636 A
Druki senackie: 225225 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020
druki sejmowe nr 572, 636, 636 A
druki senackie nr 225, 225 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony MinisterFinansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Ustawa dokonuje aktualizacji budżetu państwa w celu dostosowania do sytuacji wynikającej z pandemii COVID-19.

Sejm uchwalił ustawę na 18 posiedzeniu w dniu 7 pażdziernika 2020 r. 
Do Senatu została przekazana w dniu 8 października  2020 r. 
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu  28 października 2020 r.

Marszałek Senatu w dniu 9 października 2020 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyła się 14 października 2020 r.  

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki (druk nr 225 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Kazimierz Kleina.

Mniejszość Komisji wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy.

Sprawozdawcą mniejszości Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Krzysztof Mróz.

 


2.

Ustawa o doręczeniach elektronicznych

Druki sejmowe: 239do druku 239do druku 239do druku 239do druku 239598598 A
Druki senackie: 226
więcej informacji o punkcie

Ustawa o doręczeniach elektronicznych
druki sejmowe nr 239, do druku 239, 598, 598-A
druk senacki nr 226

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Cyfryzacji.

Celem ustawy jest umożliwienie podmiotom publicznym jak najszerszego świadczenia usług elektronicznych wewnątrz administracji oraz wprowadzenie rozwiązań zapewniających obywatelowi czy też przedsiębiorcy załatwienie danej sprawy urzędowej na odległość – bez konieczności wychodzenia z domu czy miejsca pracy.

Sejm uchwalił ustawę na 18 posiedzeniu w dniu 7 pażdziernika 2020 r. 
Do Senatu została przekazana w dniu 9 października  2020 r. 
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 8 listopada 2020 r.

Marszałek Senatu w dniu 9 października 2020 r. skierował ustawę do Komisji Infrastruktury.

Posiedzenie Komisji Infrastruktury w tej sprawie odbędzie się 27 października 2020 r. (wtorek) o godz. 9.00 w sali 176.


 


3.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy Bitwy o Anglię i Polskich Bohaterów

Druki senackie: 220220 S
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy Bitwy o Anglię i Polskich Bohaterów 
druki senackie nr 220, 220 S

Projekt uchwały został wniesiony przez grupę senatorów.  
Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Marek Komorowski.

Marszałek Senatu w dniu 30 września 2020 r. skierował projekt uchwały do Komisji Ustawodawczej.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 8 października 2020 r.
Komisja  wnosi o wprowadzenie poprawek do projektu uchwały (druk nr 220 S)
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Marek Komorowski.


4.

Informacja dla Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec – grudzień 2019 r. (przewodnictwo Finlandii w Radzie Unii Europejskiej)

Druki senackie: 49
więcej informacji o punkcie

Informacja dla Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec – grudzień 2019 r. (przewodnictwo Finlandii w Radzie Unii Europejskiej)
druk senacki nr 49

Informacja została przekazana do Senatu w dniu 15 stycznia 2020 r. 

Marszałek Senatu w dniu 22 stycznia 2020 r. skierował Informację do Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej. 
Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej w tej sprawie odbyło się 19 lutego 2020 r.
Komisja zapoznała się z Informacja.


5.

Informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2020 r. (przewodnictwo Chorwacji w Radzie Unii Europejskiej)

Druki senackie: 178
więcej informacji o punkcie

Informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2020 r. (przewodnictwo Chorwacji w Radzie Unii Europejskiej) 
druk senacki nr 178

Informacja została przekazana do Senatu w dniu 4 sierpnia 2020 r. 

Marszałek Senatu w dniu 11 sierpnia 2020 r. skierował Informację do Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej w tej sprawie odbędzie się 27 października 2020 r. (wtorek) o godz. 15.00 w sali 176.

 

Punkt ten będzie rozpatrywany pod warunkiem zapoznania się z Informacją przez Komisję Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.