Narzędzia:

Posiedzenie: 17. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 1 dzień


26, 27 i 28 października 2020 r.