Narzędzia:

Posiedzenie: 42. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 1 dzień


18 i 19 maja 2022 r.
Głosowania z dnia następnego
Nr głosowania
Temat głosowania
Wyniki głosowania


2
Wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senator Magdaleny Kochan

3
Wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Tomasza Grodzkiego

4
Ustawa o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


5
Ustawa o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1


6
Ustawa o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2


7
Ustawa o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


8
Ustawa o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o odrzucenie ustawy


9
Ustawa o Akademii Kopernikańskiej

Wniosek o odrzucenie ustawy


10
Ustawa o ustanowieniu Narodowego Dnia Powstań Śląskich

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


11
Ustawa o zmianie ustawy o służbie zagranicznej oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o odrzucenie ustawy


12
Ustawa o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1


13
Ustawa o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2


14
Ustawa o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw

Wniosek mniejszości 1


15
Ustawa o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw

Wniosek mniejszości 2


16
Ustawa o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw

Wniosek mniejszości 3


17
Ustawa o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw

Wniosek mniejszości 4, 7


18
Ustawa o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw

Wniosek mniejszości 5


19
Ustawa o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw

Wniosek mniejszości 6


20
Ustawa o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4


21
Ustawa o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5


22
Ustawa o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


23
Ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


24
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową

Poprawka 1-8


25
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


26
Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


27
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Wniosek o przyjęcie projektu


28
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie projektu


29
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy – Prawo o adwokaturze

Wniosek o przyjęcie projektu


Nr głosowania 1
Temat głosowania
Wniosek formalny
Wyniki głosowania

Nr głosowania 2
Temat głosowania
Wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senator Magdaleny Kochan
Wyniki głosowania

Nr głosowania 3
Temat głosowania
Wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Tomasza Grodzkiego
Wyniki głosowania

Nr głosowania 4
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 5
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 6
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 7
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 8
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o odrzucenie ustawy

Wyniki głosowania

Nr głosowania 9
Temat głosowania
Ustawa o Akademii Kopernikańskiej

Wniosek o odrzucenie ustawy

Wyniki głosowania

Nr głosowania 10
Temat głosowania
Ustawa o ustanowieniu Narodowego Dnia Powstań Śląskich

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 11
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o służbie zagranicznej oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o odrzucenie ustawy

Wyniki głosowania

Nr głosowania 12
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 13
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 14
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw

Wniosek mniejszości 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 15
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw

Wniosek mniejszości 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 16
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw

Wniosek mniejszości 3

Wyniki głosowania

Nr głosowania 17
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw

Wniosek mniejszości 4, 7

Wyniki głosowania

Nr głosowania 18
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw

Wniosek mniejszości 5

Wyniki głosowania

Nr głosowania 19
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw

Wniosek mniejszości 6

Wyniki głosowania

Nr głosowania 20
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

Wyniki głosowania

Nr głosowania 21
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5

Wyniki głosowania

Nr głosowania 22
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 23
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 24
Temat głosowania
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową

Poprawka 1-8

Wyniki głosowania

Nr głosowania 25
Temat głosowania
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 26
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 27
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Wniosek o przyjęcie projektu

Wyniki głosowania

Nr głosowania 28
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie projektu

Wyniki głosowania

Nr głosowania 29
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy – Prawo o adwokaturze

Wniosek o przyjęcie projektu

Wyniki głosowania