Narzędzia:

42. posiedzenie Senatu RP X kadencji

porządek 42. posiedzenia

zapis video 1. dnia posiedzenia, cz. 1

zapis video 1. dnia posiedzenia, cz. 2

zapis video 2. dnia posiedzenia


1.

Ustawa o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Senat w dniu 18 maja 2022 r. przyjął ustawę z dnia 12 maja 2022 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 223822402240 A
Druki senackie: 710710 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 710uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z  konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ustawy o informatyzacji  działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
druki sejmowe nr 2238, 2240, 2240-A
druki senackie nr 710, 710 A

Był to pilny rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Cyfryzacji.

Ustawa ma na celu utworzenie systemu teleinformatycznego, który ułatwi nawiązywanie kontaktów między pracodawcami a poszukującymi pracy obywatelami Ukrainy.

Sejm uchwalił ustawę na 54. posiedzeniu w dniu 12 maja 2022 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 13 maja 2022 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 27 maja 2022 r.

Marszałek Senatu w dniu 13 maja 2022 r. skierował ustawę do:
- Komisji Infrastruktury
- Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

Posiedzenie Komisji Infrastruktury oraz Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 17 maja 2022 r.
Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 710 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Alicja Zając.


2.

Ustawa o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 18 maja 2022 r. odrzucił ustawę
Druki senackie: 700700 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 700uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz niektórych innych ustaw.
druki sejmowe nr 2154, do druku 2154, 2168, 2168-A
druki senackie nr 700, 700 A

Był to poselski projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska wnioskodawców w sprawie przedstawionego projektu ustawy został upoważniony poseł Marek Suski.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Aktywów Państwowych.

Ustawa ma na celu zagwarantowanie prawidłowej i terminowej realizacji inwestycji niezbędnych do funkcjonowania terminalu LNG w obliczu wyzwań związanych z transformacją energetyczną oraz z przemianami strukturalnymi w obrębie sektora gazowego. Ustawa wprowadza zmiany w związku z planowanymi zmianami strukturalno-organizacyjnymi w spółce Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG).

Sejm uchwalił ustawę na 53. posiedzeniu w dniu 28 kwietnia  2022 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 29 kwietnia 2022 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 29 maja 2022 r.

Marszałek Senatu w dniu 29  kwietnia 2022 r. skierował ustawę do:
- Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności,
- Komisji Środowiska.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Środowiska w tej sprawie odbyło się 17 maja 2022 r.
Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek (2) do ustawy. (druk nr 700 A). 
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Mariusz Gromko.

 


3.

Ustawa o Akademii Kopernikańskiej

Senat w dniu 18 maja 2022 r. odrzucił ustawę.
Druki senackie: 702702 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 702uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o Akademii Kopernikańskiej.
druki sejmowe nr 2070, do druku 2070, 2200, 2200-A
druki senackie nr 702, 702 A

Był to prezydencki projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska Prezydenta w toku prac parlamentarnych została upoważnionaMałgorzata Paprocka - Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Edukacji i Nauki.

Celem ustawy jest utworzenie Akademii Kopernikańskiej, której głównym zadaniem będzie realizacja Narodowego Programu Kopernikańskiego. Program ten pozwoli m.in. zbudować lub zintensyfikować więzi przedstawicieli krajowego życia naukowego oraz włączyć zagranicznych badaczy do współpracy z polskimi ośrodkami i zespołami naukowymi.

Sejm uchwalił ustawę na 53. posiedzeniu w dniu 28 kwietnia  2022 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 29 kwietnia 2022 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 29 maja 2022 r.

Marszałek Senatu w dniu  29 kwietnia 2022 r. skierował ustawę do Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w tej sprawie odbyło się 17 maja 2022 r.
Komisja wnosi o odrzucenie ustawy  (druk nr 702 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bogdan Zdrojewski.


4.

Ustawa o ustanowieniu Narodowego Dnia Powstań Śląskich

Senat w dniu 18 maja 2022 r. przyjął ustawę z dnia 12 maja 2022 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 22222227
Druki senackie: 711711 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opinia
Uchwała: 711uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ustanowieniu Narodowego Dnia Powstań Śląskich.
druki sejmowe nr 2222, 2227
druki senackie nr 711, 711 A

Był to prezydencki projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska Prezydenta w toku prac parlamentarnych zostali upoważnieni Sekretarze Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej: Pani Małgorzata PaprockaorazPan Wojciech Kolarski.

Ustawa ustanawia na dzień 20 czerwca nowe święto państwowe: Narodowy Dzień Powstań Śląskich.

Sejm uchwalił ustawę na 54. posiedzeniu w dniu 12 maja 2022 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 13 maja 2022 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 czerwca 2022 r.

Marszałek Senatu w dniu 13 maja 2022 r. skierował ustawę do Komisji Kultury i Środków Przekazu.

Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu w tej sprawie odbyło się 17 maja 2022 r.
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 711 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bogdan Borusewicz.


5.

Ustawa o zmianie ustawy o służbie zagranicznej oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 18 maja 2022 r. odrzucił ustawę.
Druki sejmowe: 2134do druku 213421942194 A
Druki senackie: 703703 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 703uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o służbie zagranicznej oraz niektórych innych ustaw.
druki sejmowe nr 2134, do druku 2134, 2194, 2194-A
druki senackie nr 703, 703 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Zagranicznych.

Celem ustawy jest zapewnienie zwiększonej mobilności dyplomatów zawodowych w stosunku do pozostałych członków służby zagranicznej. Przepisy ustawy dostosowują katalog stopni dyplomatycznych nadawanych członkom służby zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej do systemów przyjętych w porządkach prawnych innych krajów demokratycznych, w tym państw członkowskich Unii Europejskiej, w których dyplomaci nie posługują się stopniem dyplomatycznym ataché.

Sejm uchwalił ustawę na 53. posiedzeniu w dniu 28 kwietnia  2022 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 29 kwietnia 2022 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 29 maja 2022 r.

Marszałek Senatu w dniu  29 kwietnia 2022 r. skierował ustawę do Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej w tej sprawie odbyło się 12 maja 2022 r.
Komisja wnosi o odrzucenie ustawy  (druk nr 703 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bogdan Klich.


6.

Ustawa o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 18 maja 2022 r. wprowadził poprawki (11) do ustawy.
Druki sejmowe: 2152do druku 2152do druku 2152do druku 21522191
Druki senackie: 698698 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 698uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw.
druki sejmowe nr 2152, do druku 2152, 2191
druki senackie nr 698, 698 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ustawa dostosowuje m.in. przepisy dotyczące zadań Inspekcji Weterynaryjnej do rozwiązań obowiązujących w Unii Europejskiej. Dotyczy to kontroli urzędowych czynności, które są przeprowadzane w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego. Określa zadania i kompetencje instytucji w związku z unijnymi przepisami w obszarze ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego, a także żywności znajdującej się w rolniczym handlu detalicznym.

Sejm uchwalił ustawę na 53. posiedzeniu w dniu 28 kwietnia  2022 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 29 kwietnia 2022 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 29 maja 2022 r.

Marszałek Senatu w dniu 29  wietnia 2022 r. skierował ustawę do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 17 maja 2022 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy. (druk nr 698 A).
Mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy.
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Ryszard Bober.
Sprawozdawcą mniejszości komisji będzie senator Beniamin Godyla.

 

 


7.

Ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników

Senat w dniu 18 maja 2022 r. przyjął ustawę z dnia 28 kwietnia 2022 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 21852188
Druki senackie: 699699 A699 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 699uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.
druki sejmowe nr  2185, 2188
druki senackie nr 699, 699 A, 699 B

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ustawa wprowadza uregulowania na mocy których, rolnicy będący na emeryturze nie będą musieli zaprzestawać prowadzenia działalności rolniczej, aby otrzymywać świadczenie emerytalne w pełnej wysokości. Obecnie, jeżeli emeryt prowadzi działalność rolniczą, to wypłata jego emerytury ulega częściowemu zawieszeniu. 

Sejm uchwalił ustawę na 53. posiedzeniu w dniu 28 kwietnia  2022 r. 
Do Senatu została przekazana w dniu 29 kwietnia 2022 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 29 maja 2022 r.

Marszałek Senatu w dniu 29  kwietnia 2022 r. skierował ustawę do:
- Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej,
- Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 17 maja 2022 r.
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 699 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jerzy Chróścikowski.

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 18 maja 2022 r.
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 699 B).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Dorota Tobiszowska.

 


8.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową

Senat w dniu 18 maja 2022 r. wprowadził poprawki (8) do ustawy.
Druki sejmowe: 2138do druku 2138do druku 213821972197 A
Druki senackie: 701701 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 701uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową.
druki sejmowe nr 2138, do druku 2138, 2197, 2197-A
druki senackie nr 701, 701 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.

Ustawa ma na celu przede wszystkim automatyzację załatwiania niektórych spraw obsługiwanych przez Krajową Administrację Skarbową przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych KAS. Dotychczasowe narzędzie administracji skarbowej – PortalPodatkowy zostanie zastąpione przez system e-Urząd Skarbowy.

Sejm uchwalił ustawę na 53. posiedzeniu w dniu 28 kwietnia  2022 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 29 kwietnia 2022 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 29 maja 2022 r.

Marszałek Senatu w dniu 29  kwietnia 2022 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 17 maja 2022 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk nr 701 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Leszek Czarnobaj.

 


9.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 18 maja 2022 r. przyjął ustawę z dnia 12 maja 2022 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 2182do druku 21822226
Druki senackie: 715715 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 715uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.
druki sejmowe nr 2182, do druku nr 2182, 2226, 2226-A
druki senackie nr 715, 715 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.

Ustawa przewiduje zwolnienie z podatku VAT dla dostaw i importu towarów i świadczenia usług do użytku sił zbrojnych państwa członkowskiego lub towarzyszącego im personelu cywilnego lub też w celu zaopatrzenia ich mes bądź kantyn, gdy uczestniczą one we wspólnych działaniach obronnych prowadzonych w celu realizacji działania Unii w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony.Ponadto nowelizacja przedłuża obowiązywanie tzw. tarczy antyinflacyjnej oraz niektórych przepisów tzw. tarczy antykryzysowej.

Sejm uchwalił ustawę na 54. posiedzeniu w dniu 12 maja 2022 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 13 maja 2022 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 czerwca 2022 r.

Marszałek Senatu w dniu 13 maja 2022 r. skierował ustawę do:
- Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
- Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 17 maja 2022 r.
Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 715 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Wojciech Piecha.


10.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Senat w dniu 18 maja 2022 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Druki senackie: 694694 S
Uchwała: 694uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
druki senackie nr 694, 694 S

Projekt ustawy został wniesiony przez grupę senatorów.
Do reprezentowania wnioskodawców w dalszych pracach nad tym projektem ustawy została upoważniona senator Magdalena Kochan.

Przedstawiony projekt ustawy zmierza do przywrócenia zniesionego z dniem 1 stycznia 2022 r. przez ustawę wprowadzającą program „Polski Ład” prawa podatnika będącego osobą samotnie wychowującą dziecko albo dzieci do wspólnego opodatkowania się z tym dzieckiem (dziećmi).

Marszałek Senatu w dniu 12 kwietnia 2022 r. skierował projekt ustawy do:
- Komisji Ustawodawczej,
- Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej,
- Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 26 kwietnia 2022 r.
Komisje wprowadziły poprawkę do projektu ustawy (druk nr 694 S).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Magdalena Kochan.