Narzędzia:

Posiedzenie: 42. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 2 dzień


18 i 19 maja 2022 r.
Przemówienia z dnia poprzedniego

Przemówienie senatora Aleksandra Szweda w dyskusji nad punktem 15. porządku obrad

Przemówienie senatora Aleksandra Szweda w dyskusji nad punktem 15. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Jak podał w piątek, w dniu 13 maja br., rzecznik rządu Piotr Müller, Krajowy Plan Odbudowy zostanie niebawem uruchomiony. W ciągu kilku, kilkunastu dni powinno dojść do jego formalnego zaakceptowania. Krajowy Plan Odbudowy miał być finansowany z unijnego Funduszu Odbudowy służącego ożywieniu gospodarki po pandemii COVID-19, a także przygotowaniu krajów członkowskich do transformacji klimatycznej i cyfrowej. Aby otrzymać ok. 76 miliardów euro do wydania w ciągu 5 lat, Polska musi poczekać na zatwierdzenie planu wydatków przez KE. „Przed nami już właściwie tylko droga formalna w KE, a później oczywiście realizacja poszczególnych reform, które są zapisane w KPO. Jest ich wiele, bo one nie dotyczą tylko wymiaru sprawiedliwości, to jest wąski wycinek, który był dyskutowany tylko na samym końcu, ale wielu reform gospodarczych, systemowych, które będą realizowane ze środków Unii Europejskiej” – dodał rzecznik rządu.

Tak więc w tej chwili oczekujemy na formalny, finalny krok ze strony Komisji Europejskiej, czyli zaakceptowanie polskiego Krajowego Planu Odbudowy przez kolegium wszystkich unijnych komisarzy oraz opinię Rady Unii Europejskiej. Polska będzie mogła zacząć realizować założone reformy i inwestycje. Co istotne, pieniądze dostaniemy dopiero po wykonaniu części kamieni milowych zapisanych w KPO. Dzisiaj wiemy, że pierwszej transzy możemy się więc spodziewać późnym latem lub wczesną jesienią.

Polska przedstawiła swój plan Komisji rok temu. W swoim KPO, który ma wspomóc gospodarkę po pandemii, Polska wnioskuje o 23,9 miliarda euro ze środków dostępnych w ramach grantów i o 11,5 miliarda euro z części pożyczkowej. Dziękuję bardzo.