Narzędzia:

Posiedzenie: 42. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 1 dzień


18 i 19 maja 2022 r.