Narzędzia:

Posiedzenie: 4. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 2 dzień


5 i 6 lutego 2020 r.