Narzędzia:

Posiedzenie: 4. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 2 dzień


5 i 6 lutego 2020 r.
Głosowania z dnia poprzedniego
Nr głosowania
Temat głosowania
Wyniki głosowania

1
Ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych

Wniosek o odrzucenie ustawy


2
Ustawa o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


3
Ustawa o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów

Poprawka 1, 5-7


4
Ustawa o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów

Poprawka 2, 3


5
Ustawa o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów

Poprawka 4, 8


6
Ustawa o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


7
Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


8
Ustawa o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o odrzucenie ustawy


9
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


10
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020

Poprawka 1


11
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020

Poprawka 2


12
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020

Poprawka 3


13
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020

Poprawka 4


14
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020

Poprawka 5


15
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020

Poprawka 6


16
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020

Poprawka 8


17
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020

Poprawka 9


18
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


19
Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1, 9, 25, 28


20
Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2


21
Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3


22
Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4


23
Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5


24
Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6


25
Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7


26
Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8


27
Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 10


28
Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 11


29
Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 12


30
Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 13


31
Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 14


32
Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 15


33
Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 16


34
Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 17


35
Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 18


36
Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 19


37
Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 20, 22, 29


38
Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 21


39
Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 23


40
Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 24


41
Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 26


42
Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 27


43
Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami45
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1


46
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2


47
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3


48
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5


49
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6


50
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7


51
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8


52
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 10, 20


53
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 11


54
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 12


55
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 13


56
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 14


57
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 15, 18, 23


58
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 16, 19, 24


59
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 17


60
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 21


61
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 22


62
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


63
Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


64
Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka


65
Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką


66
Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


67
Ustawa o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


68
Ustawa o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Poprawka 1


69
Ustawa o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Poprawka 2


70
Ustawa o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Poprawka 3


71
Ustawa o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Poprawka 4


72
Ustawa o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Poprawka 5


73
Ustawa o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Poprawka 6


74
Ustawa o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Poprawka 7


75
Ustawa o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Poprawka 8


76
Ustawa o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Poprawka 9


77
Ustawa o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Poprawka 10


78
Ustawa o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Poprawka 11


79
Ustawa o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Poprawka 12


80
Ustawa o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Poprawka 13


81
Ustawa o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


82
Ustawa o ochronie roślin przed agrofagami

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


83
Ustawa o ochronie roślin przed agrofagami

Poprawka 1, 2, 10


84
Ustawa o ochronie roślin przed agrofagami

Poprawka 3


85
Ustawa o ochronie roślin przed agrofagami

Poprawka 4, 5


86
Ustawa o ochronie roślin przed agrofagami

Poprawka 6


87
Ustawa o ochronie roślin przed agrofagami

Poprawka 7-9


88
Ustawa o ochronie roślin przed agrofagami

Poprawka 11, 14


89
Ustawa o ochronie roślin przed agrofagami

Poprawka 12


90
Ustawa o ochronie roślin przed agrofagami

Poprawka 13


91
Ustawa o ochronie roślin przed agrofagami

Poprawka 15


92
Ustawa o ochronie roślin przed agrofagami

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


93
Ustawa o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


94
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1


95
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2, 4, 6, 7, 12-14, 16, 17, 19, 21-31


96
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3


97
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5


98
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8, 9, 11


99
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 10


100
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 15


101
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 18


102
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 20


103
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 32


104
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


105
Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów

Poprawka 1


106
Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką


107
Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o odrzucenie ustawy


108
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych

Wniosek o przyjęcie projektu


109
Drugie czytanie projektu ustawy o łódzkim związku metropolitalnym

Wniosek o przyjęcie projektu


110
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Poprawka 1, 3


111
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Poprawka 2


112
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Poprawka 4


113
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami


114
Drugie czytanie projektu uchwały w setną rocznicę Zaślubin Polski z Morzem 10 lutego 1920 roku w Pucku

Wniosek o przyjęcie projektu


115
Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o odrzucenie ustawy


Nr głosowania 1
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych

Wniosek o odrzucenie ustawy

Wyniki głosowania

Nr głosowania 2
Temat głosowania
Ustawa o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 3
Temat głosowania
Ustawa o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów

Poprawka 1, 5-7

Wyniki głosowania

Nr głosowania 4
Temat głosowania
Ustawa o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów

Poprawka 2, 3

Wyniki głosowania

Nr głosowania 5
Temat głosowania
Ustawa o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów

Poprawka 4, 8

Wyniki głosowania

Nr głosowania 6
Temat głosowania
Ustawa o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 7
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 8
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o odrzucenie ustawy

Wyniki głosowania

Nr głosowania 9
Temat głosowania
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 10
Temat głosowania
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 11
Temat głosowania
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 12
Temat głosowania
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020

Poprawka 3

Wyniki głosowania

Nr głosowania 13
Temat głosowania
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020

Poprawka 4

Wyniki głosowania

Nr głosowania 14
Temat głosowania
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020

Poprawka 5

Wyniki głosowania

Nr głosowania 15
Temat głosowania
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020

Poprawka 6

Wyniki głosowania

Nr głosowania 16
Temat głosowania
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020

Poprawka 8

Wyniki głosowania

Nr głosowania 17
Temat głosowania
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020

Poprawka 9

Wyniki głosowania

Nr głosowania 18
Temat głosowania
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 19
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1, 9, 25, 28

Wyniki głosowania

Nr głosowania 20
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 21
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

Wyniki głosowania

Nr głosowania 22
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

Wyniki głosowania

Nr głosowania 23
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5

Wyniki głosowania

Nr głosowania 24
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6

Wyniki głosowania

Nr głosowania 25
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7

Wyniki głosowania

Nr głosowania 26
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8

Wyniki głosowania

Nr głosowania 27
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 10

Wyniki głosowania

Nr głosowania 28
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 11

Wyniki głosowania

Nr głosowania 29
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 12

Wyniki głosowania

Nr głosowania 30
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 13

Wyniki głosowania

Nr głosowania 31
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 14

Wyniki głosowania

Nr głosowania 32
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 15

Wyniki głosowania

Nr głosowania 33
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 16

Wyniki głosowania

Nr głosowania 34
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 17

Wyniki głosowania

Nr głosowania 35
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 18

Wyniki głosowania

Nr głosowania 36
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 19

Wyniki głosowania

Nr głosowania 37
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 20, 22, 29

Wyniki głosowania

Nr głosowania 38
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 21

Wyniki głosowania

Nr głosowania 39
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 23

Wyniki głosowania

Nr głosowania 40
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 24

Wyniki głosowania

Nr głosowania 41
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 26

Wyniki głosowania

Nr głosowania 42
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 27

Wyniki głosowania

Nr głosowania 43
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 44
Temat głosowania
Wniosek formalny

Wyniki głosowania

Nr głosowania 45
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 46
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 47
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

Wyniki głosowania

Nr głosowania 48
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5

Wyniki głosowania

Nr głosowania 49
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6

Wyniki głosowania

Nr głosowania 50
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7

Wyniki głosowania

Nr głosowania 51
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8

Wyniki głosowania

Nr głosowania 52
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 10, 20

Wyniki głosowania

Nr głosowania 53
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 11

Wyniki głosowania

Nr głosowania 54
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 12

Wyniki głosowania

Nr głosowania 55
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 13

Wyniki głosowania

Nr głosowania 56
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 14

Wyniki głosowania

Nr głosowania 57
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 15, 18, 23

Wyniki głosowania

Nr głosowania 58
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 16, 19, 24

Wyniki głosowania

Nr głosowania 59
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 17

Wyniki głosowania

Nr głosowania 60
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 21

Wyniki głosowania

Nr głosowania 61
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 22

Wyniki głosowania

Nr głosowania 62
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 63
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 64
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka

Wyniki głosowania

Nr głosowania 65
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

Wyniki głosowania

Nr głosowania 66
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 67
Temat głosowania
Ustawa o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 68
Temat głosowania
Ustawa o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 69
Temat głosowania
Ustawa o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 70
Temat głosowania
Ustawa o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Poprawka 3

Wyniki głosowania

Nr głosowania 71
Temat głosowania
Ustawa o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Poprawka 4

Wyniki głosowania

Nr głosowania 72
Temat głosowania
Ustawa o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Poprawka 5

Wyniki głosowania

Nr głosowania 73
Temat głosowania
Ustawa o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Poprawka 6

Wyniki głosowania

Nr głosowania 74
Temat głosowania
Ustawa o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Poprawka 7

Wyniki głosowania

Nr głosowania 75
Temat głosowania
Ustawa o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Poprawka 8

Wyniki głosowania

Nr głosowania 76
Temat głosowania
Ustawa o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Poprawka 9

Wyniki głosowania

Nr głosowania 77
Temat głosowania
Ustawa o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Poprawka 10

Wyniki głosowania

Nr głosowania 78
Temat głosowania
Ustawa o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Poprawka 11

Wyniki głosowania

Nr głosowania 79
Temat głosowania
Ustawa o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Poprawka 12

Wyniki głosowania

Nr głosowania 80
Temat głosowania
Ustawa o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Poprawka 13

Wyniki głosowania

Nr głosowania 81
Temat głosowania
Ustawa o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 82
Temat głosowania
Ustawa o ochronie roślin przed agrofagami

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 83
Temat głosowania
Ustawa o ochronie roślin przed agrofagami

Poprawka 1, 2, 10

Wyniki głosowania

Nr głosowania 84
Temat głosowania
Ustawa o ochronie roślin przed agrofagami

Poprawka 3

Wyniki głosowania

Nr głosowania 85
Temat głosowania
Ustawa o ochronie roślin przed agrofagami

Poprawka 4, 5

Wyniki głosowania

Nr głosowania 86
Temat głosowania
Ustawa o ochronie roślin przed agrofagami

Poprawka 6

Wyniki głosowania

Nr głosowania 87
Temat głosowania
Ustawa o ochronie roślin przed agrofagami

Poprawka 7-9

Wyniki głosowania

Nr głosowania 88
Temat głosowania
Ustawa o ochronie roślin przed agrofagami

Poprawka 11, 14

Wyniki głosowania

Nr głosowania 89
Temat głosowania
Ustawa o ochronie roślin przed agrofagami

Poprawka 12

Wyniki głosowania

Nr głosowania 90
Temat głosowania
Ustawa o ochronie roślin przed agrofagami

Poprawka 13

Wyniki głosowania

Nr głosowania 91
Temat głosowania
Ustawa o ochronie roślin przed agrofagami

Poprawka 15

Wyniki głosowania

Nr głosowania 92
Temat głosowania
Ustawa o ochronie roślin przed agrofagami

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 93
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 94
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 95
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2, 4, 6, 7, 12-14, 16, 17, 19, 21-31

Wyniki głosowania

Nr głosowania 96
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

Wyniki głosowania

Nr głosowania 97
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5

Wyniki głosowania

Nr głosowania 98
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8, 9, 11

Wyniki głosowania

Nr głosowania 99
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 10

Wyniki głosowania

Nr głosowania 100
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 15

Wyniki głosowania

Nr głosowania 101
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 18

Wyniki głosowania

Nr głosowania 102
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 20

Wyniki głosowania

Nr głosowania 103
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 32

Wyniki głosowania

Nr głosowania 104
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 105
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 106
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

Wyniki głosowania

Nr głosowania 107
Temat głosowania
Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o odrzucenie ustawy

Wyniki głosowania

Nr głosowania 108
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych

Wniosek o przyjęcie projektu

Wyniki głosowania

Nr głosowania 109
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o łódzkim związku metropolitalnym

Wniosek o przyjęcie projektu

Wyniki głosowania

Nr głosowania 110
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Poprawka 1, 3

Wyniki głosowania

Nr głosowania 111
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 112
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Poprawka 4

Wyniki głosowania

Nr głosowania 113
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 114
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu uchwały w setną rocznicę Zaślubin Polski z Morzem 10 lutego 1920 roku w Pucku

Wniosek o przyjęcie projektu

Wyniki głosowania

Nr głosowania 115
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o odrzucenie ustawy

Wyniki głosowania