Narzędzia:

Posiedzenie: 2. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 2 dzień


17 i 18 grudnia 2019 r.