Narzędzia:

Posiedzenie: 2. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 2 dzień


17 i 18 grudnia 2019 r.
Głosowania z dnia poprzedniego
Nr głosowania
Temat głosowania
Wyniki głosowania

3
Zmiany w składzie komisji senackich

Wniosek o podjęcie uchwały


4
Ustawa o zmianie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o odrzucenie ustawy


5
Ustawa o zmianie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


6
Ustawa o zmianie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1


7
Ustawa o zmianie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3


8
Ustawa o zmianie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4


9
Ustawa o zmianie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5


10
Ustawa o zmianie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


11
Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Wniosek o odrzucenie ustawy


12
Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


13
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019

Poprawka


14
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką


15
Ustawa o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


16
Ustawa o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


17
Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


18
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Wniosek o przyjęcie projektu


19
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej

Wniosek o podjęcie uchwały


Nr głosowania 3
Temat głosowania
Zmiany w składzie komisji senackich

Wniosek o podjęcie uchwały

Wyniki głosowania

Nr głosowania 4
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o odrzucenie ustawy

Wyniki głosowania

Nr głosowania 5
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 6
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 7
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

Wyniki głosowania

Nr głosowania 8
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

Wyniki głosowania

Nr głosowania 9
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5

Wyniki głosowania

Nr głosowania 10
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 11
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Wniosek o odrzucenie ustawy

Wyniki głosowania

Nr głosowania 12
Temat głosowania
Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 13
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019

Poprawka

Wyniki głosowania

Nr głosowania 14
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

Wyniki głosowania

Nr głosowania 15
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 16
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 17
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 18
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Wniosek o przyjęcie projektu

Wyniki głosowania

Nr głosowania 19
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej

Wniosek o podjęcie uchwały

Wyniki głosowania