Narzędzia:

Posiedzenie: 66. posiedzenie Senatu RP IX kadencji, 2 dzień


24, 25 i 26 października 2018 r.