Narzędzia:

Posiedzenie: 51. posiedzenie Senatu RP IX kadencji, 2 dzień


5, 6 i 7 grudnia 2017 r.