Narzędzia:

Posiedzenie: 46. posiedzenie Senatu RP IX kadencji, 2 dzień


26 i 27 lipca 2017 r.