Narzędzia:

Posiedzenie: 46. posiedzenie Senatu RP IX kadencji, 1 dzień


26 i 27 lipca 2017 r.
Głosowania z dnia następnego
Nr głosowania
Temat głosowania
Wyniki głosowania

Nr głosowania 1
Temat głosowania
Wniosek formalny

Wyniki głosowania