Narzędzia:

Posiedzenie: 35. posiedzenie Senatu RP IX kadencji, 3 dzień


21, 22 i 24 lutego 2017 r.
Stenogram z dnia poprzedniego

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 14 minut 00)

(Posiedzeniu przewodniczą marszałek Stanisław Karczewski oraz wicemarszałek Bogdan Borusewicz)

Wznowienie posiedzenia

Marszałek Stanisław Karczewski:

Wznawiam posiedzenie.

Bardzo proszę senatorów sekretarzy o zajęcie miejsc przy stole prezydialnym.

Uzupełnienie porządku obrad

Wysoka Izbo, proponuję uzupełnienie porządku obrad o punkt: ustawa o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej i ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej – i rozpatrzenie go jako punktu dziesiątego porządku obrad. Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że Wysoka Izba przyjęła przedstawioną propozycję.

Wobec braku głosów sprzeciwu stwierdzam, że Senat przedstawioną propozycję przyjął.

Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej i ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dziesiątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej i ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 425, a sprawozdanie komisji – w druku nr 425 A.

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, pana senatora Tadeusza Romańczuka, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Tadeusz Romańczuk:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

Przedstawiam Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o uchwalonej przez Sejm w dniu 24 lutego 2017 r. ustawie o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej i ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.

W dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie wymienionej komisji. W porządku obrad była wspomniana ustawa. Omawianą ustawę przedstawił wiceminister finansów, pan Marian Banaś, odniósł się do ustawy. Odbyła się krótka dyskusja. Tak naprawdę padły 2 pytania. Jedno z nich dotyczyło terminu wprowadzenia ustawy. Pan senator uzyskał – tak uważam – odpowiedź na to pytanie. Pod głosowanie został poddany wniosek, aby przyjąć ustawę bez poprawek. Tak też komisja uczyniła. Komisja przyjęła tę ustawę bez poprawek i wnosi, aby Wysoki Senat raczył przyjąć ową ustawę bez poprawek. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie pytanie panu senatorowi sprawozdawcy? Nie.

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

(Senator Tadeusz Romańczuk: Dziękuję bardzo.)

Wystąpienie przedstawiciela rządu

Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony minister rozwoju i finansów.

Witam na posiedzeniu pana wiceministra Mariana Banasia.

Panie Ministrze, czy pan pragnie zabrać głos?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Marian Banaś: Tak.)

To bardzo proszę, Panie Ministrze.

(Senator Stanisław Kogut: Nie, nie!)

(Głosy z sali: Nie, nie!)

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Marian Banaś:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej…

(Głos z sali: Nie słychać. Proszę obniżyć mikrofon!)

(Senator Grzegorz Czelej: Panie Ministrze, mikrofon.)

Obniżam.

Ustawa ma na celu przede wszystkim dostosowanie przepisów naszej ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej do przepisów ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o zmianie ustawy o VAT, a to dlatego, że akurat te 2 ustawy były procedowane w tym samym czasie, w którym była procedowana nasza ustawa i nie było możliwości zharmonizowania treści tych ustaw z naszą ustawą.

Jednocześnie wnieśliśmy jeszcze parę technicznych oraz dostosowawczych przepisów, które nam ułatwią wprowadzenie w życie tej ustawy z dniem 1 marca. To są mniej więcej takie poprawki, które dotyczą przede wszystkim odpraw dla funkcjonariuszy. Gdybyśmy pozostali przy treści, która jest w tej chwili w ustawie, musielibyśmy w przypadku pójścia na emeryturę funkcjonariuszy i zarazem wygaśnięcia stosunku pracy wypłacać podwójne odprawy, co w naszej ocenie byłoby niesprawiedliwe z uwagi na to, że w innych zawodach jest tylko jedna odprawa. Bardzo proszę o przyjęcie tej ustawy. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.

Momencik jeszcze. Panie Ministrze, momencik, bo jeszcze mogą być pytania.

(Senator Stanisław Kogut: Nie ma pytań.)

Może się mylę.

W tej chwili senatorowie mogą zgłaszać z miejsca trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przedstawiciela rządu, związane z omawianym punktem porządku obrad.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać panu ministrowi takie pytanie? Nie ma chętnych.

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.

Otwarcie dyskusji

Otwieram dyskusję.

Pan senator Leszek Czarnobaj się zgłosił. Bardzo proszę.

Senator Leszek Czarnobaj:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!

(Rozmowy na sali)

(Głos z sali: Ciii!)

(Senator Stanisław Kogut: Będziesz coś zgłaszał?)

Chciałbym od razu złożyć deklarację, że poprawek zgłaszał nie będę. Mówię o tym, żebyście państwo w spokoju, nie w nerwach, wysłuchali mojego krótkiego wystąpienia dotyczącego może nie samej ustawy…

(Senator Stanisław Kogut: Dziękujemy.)

…ale tego wszystkiego, co jest z tą ustawą związane. Stworzenie Krajowej Administracji Skarbowej jako jednolitej służby, jednolitej administracji państwowej jest wydarzeniem fundamentalnym, o czym mówiłem już, kiedy tworzyliśmy ustawę matkę. Jest to ustawa, która będzie dotyczyła wszystkich Polaków niezależnie od tego, czy prowadzą działalność gospodarczą, czy otrzymują tylko wynagrodzenie ze swojego zakładu pracy. Dlatego też przy tego rodzaju ustawach należy wykazywać szczególną dbałość o to, co dotyczy procedur, czasu, możliwości analizy itd., itd. Państwo wiecie, jak to działa: wczoraj Sejm, rano komisja, za chwilę Senat. Pan prezydent jest wprawdzie w Wiśle, ale już czeka na pewno, żeby podpisać tę ustawę.

(Senator Waldemar Bonkowski: To jest praca.)

(Senator Stanisław Kogut: Cicho, nie przerywajcie mu.)

No, już nie chcę komentować wypowiedzi mojego serdecznego kolegi z Pomorza, choć czasami mi wstyd. No, Waldziu, proszę cię…

(Poruszenie na sali)

(Marszałek Stanisław Karczewski: Proszę państwa…)

Ale nie chodzi o to, że jesteś z Pomorza, tylko o twoje „fantastyczne” komentarze.

(Marszałek Stanisław Karczewski: Proszę państwa, bardzo proszę nie komentować z miejsc wypowiedzi pana senatora. Wsłuchujemy się, Panie Senatorze, w wystąpienie.)

Dziękuję, Panie Marszałku.

Istotne jest to, co jest związane z dbałością o procedury, o czas na zastanowienie się, na wniesienie uwag, tak aby nie było… To już chyba trzecia czy czwarta ustawa – już ich nie liczę – którą uchwalamy, a za chwilę do niej powracamy, bo tak jak pan minister powiedział, trzeba było coś skoordynować. Gdyby zawsze koordynacja, Panie Ministrze, polegała na tym, że na 2 dni przed wejściem ustawy wnosi się jeszcze tego rodzaju poprawki, panowałby totalny chaos.

Ja z ciekawości sprawdziłem różnego rodzaju dane, również dane instytucji, które zajmują się, proszę państwa, monitorowaniem nie jakości, ale trybu, sposobu uchwalania ustaw i ich liczby. I chcę państwu powiedzieć z dumą, że jesteśmy w czołówce. Mianowicie przez rok naszej działalności, szczególnie z inicjatywy posłów Prawa i Sprawiedliwości, uchwaliliśmy prawie 30 tysięcy stron różnego rodzaju aktów prawodawczych i rozporządzeń. Jesteśmy ewidentnie w europejskiej czołówce i możemy być z tego dumni. Ja, proszę państwa, jestem dumny podwójnie, gdyż pochodzę z Kwidzyna, gdzie jest fabryka celulozy i papieru. Jej prezes mówi: trzymajcie tak dalej, bo podnosicie ilość papieru produkowanego w Polsce.

Ale pomówmy całkiem poważnie. Szanowni Państwo, jeżeli tak ma wyglądać tworzenie prawa… Minął rok, a chciałbym państwu powiedzieć, że przez rok można się nauczyć pewnych procedur. To nie polega tylko na szybkości działania. Przyjęliśmy ponad 190 ustaw, z czego ponad 80 ustaw zaproponowano jako ustawy poselskie. Tu też mamy pierwsze miejsce w świecie. No, nie ma drugiego takiego kraju. Nie sprawdzałem Białorusi. Wprawdzie mamy ostatnio ciepłe stosunki z Białorusią, no ale nie wiem, jak tam jest. Szanowni Państwo, zwracam się z prośbą… Nie wnikam w to, czy ta ustawa jest potrzebna, ani w to wszystko, co pan minister mówił na posiedzeniu komisji. Wierzę, Panie Ministrze, że będzie zapewnione to, o czym pan mówił: przychylność, otwartość, pomoc… Już nie chcę tego cytować. Właśnie w trakcie przerwy przeczytałem kilka artykułów o przychylności urzędu skarbowego wobec podatników. W związku z tym, że jest piątek, zaczyna się ostatni weekend, nie będę ich przytaczał, ale mam nadzieję, że to są jednostkowe przypadki.

(Marszałek Stanisław Karczewski: Jaki ostatni weekend? Dlaczego ostatni weekend?)

Ostatni weekend przed postem.

(Marszałek Stanisław Karczewski: Aha, no dobrze.)

(Wesołość na sali)

Dlatego chciałbym zwrócić się do państwa z prośbą – właśnie pan marszałek mnie do tego natchnął – żebyśmy w ramach takiego postanowienia wielkopostnego postanowili, że w takim trybie ustaw w polskim parlamencie już więcej razy przyjmować nie będziemy. Ja chcę powiedzieć, że w środę popielcową taką deklarację złożę. Jak będziecie państwo składać w takim trybie ustawy, to ja, chcąc wypełnić moje postanowienia, będę wychodził z sali obrad.

Dlatego też chciałbym powiedzieć, że jak wspominam poprzednią kadencję, przypominam sobie kolegę… Zwracam się do kolegi Marka Martynowskiego. Ceniłem u niego i nadal cenię wielką rzecz, która miała miejsce w poprzedniej kadencji. O ile sobie przypominam, projekty ustaw rzadko trafiały… były procedowane w takim trybie i czasie, że pan prezydent czekał, Sejm ustawę już uchwalił, a my tylko szybko, szybko 536 stron w 24 godziny… No naprawdę, rekord świata, którym możemy się szczycić. I on zwracał szczególną uwagę na kilka elementów: termin dostarczenia dokumentów, co najmniej tydzień na analizę, a jak vacatio legis już było dwutygodniowe, to mój sympatyczny kolega z poprzedniej kadencji i również teraz, Marek Martynowski, włosy z głowy sobie rwał. Więc pytam: co się stało, Marku? Czy trzeba przejść na drugą stronę mocy, żeby nie zwracać uwagi na tego rodzaju działania?

Dlatego chcę powiedzieć, że zagłosuję przeciwko tej ustawie z tego powodu, że w Polsce tak prawa tworzyć nie wolno, nie należy i nie przystoi. To jest ustawa, która dotyczy wszystkich podatników w Polsce, a za chwilę okaże się, ile jest błędów, uchybień, będzie trudna sytuacja i znowu będziemy coś poprawiać. Dlatego proszę was o to, żeby był to ostatni raz. Ale zagłosuję przeciwko tej ustawie, żeby dać wyraz mojej dezaprobacie wobec tego wszystkiego, co się nazywa PiS-owską procedurą uchwalania prawa w Polsce. Dziękuję bardzo i proszę o rozwagę w przypadku następnych projektów ustaw. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.

(Senator Jerzy Fedorowicz: Posypiesz głowę popiołem.)

Informuję, że lista mówców została wyczerpana.

Zamknięcie dyskusji

Zamykam dyskusję.

Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.

Ogłaszam przerwę do godziny 14.30. Wtedy odbędą się głosowania. Dziękuję.

(Przerwa w obradach od godziny 14 minut 12 do godziny 14 minut 32)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Wznowienie obrad

Wznawiam obrady.

Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o rzecznikach patentowych (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu pierwszego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o rzecznikach patentowych.

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy – druk senacki nr 404 A.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad poprawkami.

Poprawka nr 1 eliminuje błąd gramatyczny.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 74… nawet 75 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 1)*

Poprawka została przyjęta.

Poprawka nr 2 usuwa niespójność terminologiczną oraz eliminuje zbędne powtórzenie.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 79 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 2)*

Poprawka przyjęta.

Poprawka nr 3 eliminuje sprzeczność w obrębie nowelizowanego przepisu.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 80 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 3)*

Poprawka została przyjęta.

Poprawka nr 4 usuwa przepis czasowo utrzymujący w mocy dotychczasowe rozporządzenie jako niedopuszczalny z punktu widzenia spójności systemu prawnego.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 81 senatorów, 80 – za, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 4)*

Poprawka nr 4 została przyjęta.

Poprawka nr 5 rozstrzyga w sposób precyzyjny problemy międzyczasowe związane z wejściem w życie nowelizacji.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 78 senatorów, 77 – za, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 5)*

Poprawka nr 5 została przyjęta.

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 81 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 6)*

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rzecznikach patentowych.

Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu drugiego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

Komisja Obrony Narodowej przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez poprawek – druk senacki nr 406 A.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 81 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 7)*

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu trzeciego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Komisja Zdrowia przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy – druk senacki nr 417 A.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Przystępujemy do głosowania nad poprawkami.

Poprawka nr 1 zmierza do tego, aby w karcie diagnostycznej i leczenia onkologicznego zamieszczać dane lekarza wchodzącego w skład wielodyscyplinarnego zespołu terapeutycznego planującego i koordynującego proces leczenia onkologicznego.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 80 senatorów, 28 – za, 51 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 8)*

Poprawka nie została przyjęta.

Poprawka nr 2 ma na celu zmianę terminu wejścia w życie ustawy.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 81 senatorów, 80 – za, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 9)*

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjęcia poprawki.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 80 senatorów, 56 – za, 23 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 10)*

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Punkt 4. porządku obrad: ustawa o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu czwartego porządku obrad: ustawa o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek – druk senacki nr 418 A.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 81 senatorów, 57 – za, 23 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 11)*

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa.

Punkt 5. porządku obrad: ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu piątego porządku obrad: ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która ustosunkowała się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej sprawie; znajduje się ono w druku nr 419 Z.

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Bardzo proszę sprawozdawcę, pana senatora Jerzego Chróścikowskiego, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Jerzy Chróścikowski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Komisja poparła pierwszy wniosek z zestawienia wniosków i proponuje przyjęcie ustawy bez poprawek. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Czy pan senator chce jeszcze zabrać głos jako wnioskodawca? Nie.

Dziękuję.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek, a następnie – w przypadku odrzucenia tego wniosku – nad przedstawionymi poprawkami.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 81 senatorów, 56 – za, 23 – przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 12)*

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa.

Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu szóstego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, które ustosunkowały się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej sprawie; znajduje się ono w druku nr 415 Z.

Sprawozdanie połączonych Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

Bardzo proszę sprawozdawcę, pana senatora Antoniego Szymańskiego, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Antoni Szymański:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!

W imieniu połączonych komisji chciałbym poinformować, że podczas posiedzenia komisji został przyjęty wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. Wniosek zyskał poparcie większości, stosunek głosów to 10:3, te 3 osoby głosowały przeciwnie. Zostanie też przedstawiony wniosek mniejszości w tej sprawie. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Bardzo proszę sprawozdawcę mniejszości połączonych komisji, pana senatora Jana Filipa Libickiego, o przedstawienie wniosku popartego przez mniejszość połączonych komisji.

Nie ma pana senatora? Aha.

A czy pan senator wnioskodawca… Aha, jak nie ma pana senatora, to nie ma, to drugi raz nie będę pytał.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek, a następnie, w wypadku odrzucenia tego wniosku, nad przedstawioną poprawką.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, popartym przez połączone komisje, o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 81 senatorów, 57 – za, 24 – przeciw. (Głosowanie nr 13)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu siódmego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez poprawek.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 80 senatorów, 79 – za, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 14)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Punkt 8. porządku obrad: ustawa o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu ósmego porządku obrad: ustawa o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy – druk senacki nr 413 A.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

Poprawki nr 1 i 3 należy przegłosować łącznie. Ujednolicają one rozwiązania przyjęte w ustawie i przesądzają, że adresatem wskazanych informacji jest szef Krajowej Administracji Skarbowej, a nie minister właściwy do spraw finansów publicznych.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 81 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 15)

Poprawka nr 2 koryguje błędne odesłanie.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 81 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 16)

Nad poprawkami nr 4, 5, 6 i 7 należy głosować łącznie. Mają one na celu zapewnienie spójności ustawy w zakresie, w jakim ustawa, z późniejszym terminem wejścia w życie, wprowadza przepisy dotyczące automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowanych i uchyla przepisy dotyczące informacji o wypłatach odsetek.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 81 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 17)

Poprawki nr 4, 5, 6 i 7 zostały przyjęte.

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 81 senatorów, 78 – za, 2 – przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 18)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.

Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej i ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dziesiątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej i ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez poprawek – druk senacki nr 425 A.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 81 senatorów, 59 – za, 21 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 19)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej i ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.

Informuję, że porządek obrad trzydziestego piątego posiedzenia Senatu został wyczerpany.

Przypominam, że kolejne posiedzenie odbędzie się w dniach 2 i 3 marca. Porządek tego posiedzenia został państwu przesłany pocztą elektroniczną.

Oświadczenia

Przystępujemy do oświadczeń senatorów poza porządkiem obrad.

Informuję państwa senatorów, że oświadczenia złożone do protokołu zostaną zamieszczone w urzędowej wersji sprawozdania stenograficznego. Oświadczenia nie mogą trwać dłużej niż 5 minut. Przedmiotem oświadczenia mogą być sprawy związane z wykonywaniem mandatu, przy czym nie może ono dotyczyć spraw będących przedmiotem posiedzenia obrad bieżącego posiedzenia Senatu. Marszałek odmówi przyjęcia niewygłoszonych oświadczeń, których treści nie można ustalić lub których wygłoszenie przez senatora nie byłoby możliwe w przysługującym mu na to czasie 5 minut. Nad oświadczeniem senatorskim nie przeprowadza się dyskusji.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać głos? Wiem że są…

Pan senator Robert Gaweł. Bardzo proszę. 5 minut.

Senator Robert Gaweł:

Panie Marszałku!

Oświadczenie do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka, w sprawie modernizacji linii kolejowej Warszawa – Poznań, etap drugi.

Szanowny Panie Ministrze!

Od 6 lat w przygotowaniu jest drugi etap modernizacji linii. W toku przygotowań zdecydowano o rozszerzeniu zakresu prac i zwiększeniu budżetu inwestycji. Zwiększony zakres prac obejmie również elementy infrastruktury, które zostały wymienione w pierwszym etapie prac, pomimo faktu, że do chwili obecnej ich stopień zużycia, mierzony przeniesionym obciążeniem i dodatkową oceną techniczną, nie kwalifikuje ich do wymiany według przepisów PKP PLK SA. Elementy te nadal pozwalają na jazdę pociągu z prędkością 160 km/h i taki stan powinien być utrzymany przez kolejnych 15–20 lat.

W przypadku linii Warszawa – Poznań wymiana tych mało zużytych elementów spowoduje największe utrudnienia w ruchu pociągów, ponieważ ma dotyczyć odcinków szlakowych pomiędzy poszczególnymi stacjami. W większości przypadków prace będą prowadzone na jednym torze, a ruch pociągów prowadzony będzie po torze sąsiednim. W przypadku części odcinka Konin – Września zdecydowano jednak o całkowitym wstrzymaniu ruchu pociągów.

W toku przygotowań, jako element uzasadnienia inwestycji, powstała analiza będąca częścią studium wykonalności. Dokument ten, dotyczący skrócenia czasu przejazdu i poprawy przepustowości…

(Rozmowy na sali)

(Marszałek Stanisław Karczewski: Panowie! Przepraszam bardzo.)

…został przygotowany w 2014 r. przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR i Instytut Kolejnictwa. Analiza ta jest modelem teoretycznym, który zakłada bardzo duże skrócenie czasu przejazdów, głównie dla pociągów towarowych i regionalnych, a przepustowość linii E20 ma się zwiększyć do 500 pociągów dobowo. Wyniki przedstawione w tej analizie nie są możliwe do uzyskania w rzeczywistości, ponieważ zakładają ruch pociągów towarowych bez zatrzymania na całym odcinku Sochaczew – Swarzędz z prędkością 120 km/h. Nie jest to możliwe do pogodzenia z ruchem pociągów pasażerskich, które mają pierwszeństwo. Wzrost przepustowości do poziomu 500 pociągów dobowo jest nie tylko niemożliwy do uzyskania, lecz także niepotrzebny. Przez dotychczasowych 17 lat eksploatacji linii od czasu zakończenia pierwszego etapu modernizacji na żadnym z odcinków linii kolejowej od Sochaczewa do Swarzędza dobowy ruch nie przekraczał poziomu 120 pociągów.

Od strony technicznej zwiększenie przepustowości byłoby możliwe w przypadku wzrostu liczby torów szlakowych, zmiany długości dróg hamowania, czy zwiększenia liczby torów stacyjnych, ale żadne z tych elementów nie ulegną zmianie podczas drugiego etapu modernizacji. Jedynie planowane wzmocnienie zasilania ma niewielki wpływ na poprawę parametrów trakcyjnych pociągów.

Zakres modernizacji dla drugiego etapu prac został przygotowany i zaakceptowany przez poprzedni zarząd PKP PLK, a obecny zarząd nie dokonał jego weryfikacji. Projekt w obecnej formie jest szkodliwy społecznie, opiera się na fikcyjnej analizie, która wskazuje efekty, jakie nie będą możliwe do uzyskania po zakończeniu prac. Finalnie po kilku latach utrudnień czas przejazdu ulegnie bardzo nieznacznemu skróceniu tylko dla najszybszych pociągów ekspresowych. Skrócenie czasu przejazdu w kierunku Poznania wyniesie 5 minut i w przeliczeniu na 1 minutę osiągnie rekordową wartość ponad 400 milionów zł. Do tej pory żaden z projektów kolejowych nie charakteryzował się tak niską efektywnością.

Wskazane jest zatem zatrzymanie projektu, jego weryfikacja i ponowne ogłoszenie postępowań w celu skorygowania zakresu, który obecnie w przypadku większości zagadnień jest przewymiarowany. Warto także zwrócić uwagę na to, że pewna część potrzebnych prac została całkowicie pominięta. Dotyczy to pozostawienia niskich peronów, niezgodnych z wymogami TSI, na takich stacjach jak Barłogi czy Kawnice, i pominięcia głosów lokalnych samorządów, które postulują zmianę istniejących skrzyżowań dróg kolejowych i linii kolejowych na bezkolizyjne.

Anulowanie przetargów i ewentualna wypłata odszkodowań dla wykonawców za przygotowanie ofert to koszt maksymalnie kilkuset tysięcy złotych. Realizacja zadań w obecnym zakresie to zmarnowanie kwoty ponad 2 miliardów zł ze środków unijnych, ale także niezbędnego wkładu krajowego. Po latach utrudnień i stracie znaczącej liczby pasażerów odzyskanie ich będzie bardzo utrudnione, ponieważ realizacja prac nie przyniesie im nowej jakości usług. Pod tym względem jest to pierwsza tak bardzo nieefektywna modernizacja linii kolejowej w Polsce. Z wyrazami szacunku, Robert Gaweł.

Drugie oświadczenie przekazuję do protokołu. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Pan senator… Który?

(Senator Sekretarz Aleksander Szwed: Ryszka.)

Senator Czesław Ryszka. Bardzo proszę.

Senator Czesław Ryszka:

Dziękuję, Panie Marszałku.

(Marszałek Stanisław Karczewski: Bardzo proszę, Panie Senatorze.)

Oświadczenie, skierowane do prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz, w sprawie bluźnierczego spektaklu „Klątwa” wystawianego w warszawskim Teatrze Powszechnym.

Szanowna Pani Prezydent!

Teatr Powszechny w Warszawie, nadzorowany przez Panią, wystawił skandaliczną sztukę „Klątwa” na motywach dramatu Stanisława Wyspiańskiego w reżyserii Olivera Frljicia. Na nagraniu udostępnionym przez TVP Info można zobaczyć skandaliczne, bluźniercze sceny, znieważające krzyż, świętego Jana Pawła II czy flagę Watykanu. Podczas spektaklu słychać wycie aktorów powtarzających słowo „Polska”, a jednocześnie wykonywane są ruchy imitujące kopulację. W końcowej scenie jedna z aktorek opowiada o zbiórce pieniędzy na zabójstwo Jarosława Kaczyńskiego, na które chce namówić publiczność. W spektaklu pojawiają się także drwiny z katastrofy smoleńskiej, a w jednym z monologów pada pytanie: która z pań na sali miała aborcję? Pochwała aborcji, a przede wszystkim liczne bluźniercze sceny są naigrywaniem się z polskiego prawa, ranią uczucia wierzących, wypełniają znamiona przestępstwa określonego w art. 196 kodeksu karnego, czyli obrazy uczuć religijnych.

Oburzenie wzbudza fakt, że obrazoburczy spektakl „Klątwa” jest finansowany z pieniędzy podatników – w tym przypadku 8 milionów zł rocznej dotacji dla tego teatru przekazał zarządzany przez panią prezydent warszawski ratusz. Budzi również co najmniej zdziwienie to, że o spektaklu i jego reżyserze, oprócz patronów medialnych, m.in. wydającej „Gazetę Wyborczą” spółki Agora, pozytywnie wypowiedział się m.in. dyrektor Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy, a więc pani podwładny.

Wiemy, że prokuratura z urzędu zajęła się „Klątwą”. W naszej ocenie ten barbarzyński spektakl nie ma żadnej wartości artystycznej, a jego celem jest skłócenie Polaków, podeptanie naszej godności, wywołanie awantury.

Jako senatorowie Prawa i Sprawiedliwości stanowczo protestujemy przeciw takiemu wymiarowi spektaklu. Apelujemy o poszanowanie uczuć religijnych osób wierzących. Wzywamy do wycofania przedstawienia z repertuaru Teatru Powszechnego. Nie zgadzamy się na plugawienie wielu polskich świętości.

Kierujemy ten apel do pani prezydent jako katoliczki związanej z ruchem charyzmatycznym, spodziewając się szybkiej i stanowczej interwencji.

Oświadczenie podpisali senatorowie: Stanisław Karczewski, Margareta Budner, Jarosław Rusiecki, Czesław Ryszka, Zdzisław Pupa, Jan Maria Jackowski, Arkadiusz Grabowski, Dorota Czudowska, Zbigniew Cichoń, Janina Sagatowska, Jerzy Chróścikowski, Jerzy Czerwiński, Tadeusz Romańczuk, Marek Martynowski, Łukasz Mikołajczyk, Marek Pęk, Robert Mamątow, Kazimierz Wiatr, Andrzej Kamiński, Krzysztof Mróz, Rafał Ślusarz, Artur Warzocha, Wojciech Piecha, Małgorzata Kopiczko, Jan Dobrzyński, Alicja Zając, Adam Gawęda, Krystian Probierz, Anna Maria Anders, Maciej Łuczak, Grzegorz Czelej, Jan Żaryn, Andrzej Wojtyła, Maria Koc, Jan Hamerski, Krzysztof Marek Słoń, Antoni Szymański, Stanisław Gogacz, Robert Gaweł, Andrzej Stanisławek, Rafał Ambrozik, Stanisław Kogut, Aleksander Szwed, Tadeusz Kopeć, Michał Potoczny, Ryszard Majer, Wiesław Dobkowski, Konstanty Radziwiłł, Grzegorz Peczkis. Dziękuję za uwagę.(Oklaski)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek Bogdan Borusewicz)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Proszę o wygłoszenie oświadczenia pana senatora Jerzego Wcisłę.

Senator Jerzy Wcisła:

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

Oświadczenie kieruję do ministra środowiska Jana Szyszki.

Szanowny Panie Ministrze!

Brak ustawy – Prawo wodne oraz opóźnianie wprowadzania reformy instytucji odpowiedzialnych za gospodarkę wodną, w tym brak planów gospodarowania wodami w dorzeczach – planów wymaganych przez dyrektywę unijną – grozi wstrzymaniem dla Polski środków na inwestycje w sektorze wodnym i gospodarce odpadami. O tych problemach wiemy nie od dziś, ale w ostatnim okresie Komisja Europejska wprost sygnalizuje swoje zaniepokojenie polskiemu rządowi. Zagrożone wstrzymaniem środków są Program Operacyjny „Infrastruktura i środowisko” oraz regionalne programy operacyjne dla wszystkich województw. Rzecz jest niebagatelnej wagi, bo dotyczy 82 miliardów euro w perspektywie do 2020 r., w tym 3 miliardów euro w roku bieżącym. Podejrzewam, że zagrożone mogą być także ewentualne środki z tzw. funduszu Junckera, które mają być głównym źródłem finansowania rewitalizacji polskich dróg wodnych, a przypomnę, że wartość tego programu wynosi ok. 90 miliardów zł, z czego ok. 60 miliardów miałoby pochodzić ze środków unijnych.

Proszę zatem o następujące informacje. Czy rząd RP ma realny plan przystosowania polskiej rzeczywistości prawnej do unijnej dyrektywy wodnej? Jakie środki unijne są zagrożone w przypadku niezrealizowania zobowiązań w zakresie realizacji tej dyrektywy? Jakie są problemy i gdzie istnieją główne blokady uniemożliwiające wprowadzenie w Polsce ramowej dyrektywy wodnej?

Kolejne oświadczenie chciałbym skierować do ministra sportu i turystyki Witolda Bańki.

Szanowny Panie Ministrze!

Z inicjatywy poselskiej posłów Kukiz’15 i PiS 1 stycznia 2018 r. ma zostać zlikwidowana Polska Organizacja Turystyczna. POT od 2000 r. zajmowała się promocją turystyki w kraju i promocją Polski jako atrakcyjnego celu turystycznego. Po 2002 r. nastąpiło mocne sprzężenie zadań i celów POT z działaniami samorządów. Powstały regionalne organizacje turystyczne i ponad 120 lokalnych organizacji turystycznych, ale twórca i propagator tej koncepcji, Andrzej Kozłowski, stracił fotel prezesa POT od razu po dojściu do władzy PiS w 2006 r. Odnoszę wrażenie, że już wtedy PiS nie lubił tej organizacji, a teraz chce nadrobić to, czego wtedy nie zdążył zrobić. Likwidacja POT oznacza, że zadania, mienie i ponad 100 osób przejmie Ministerstwo Sportu i Turystyki. Przejmie też budżet, ale tylko ok. 40 milionów zł, bo należy się spodziewać, że partnerzy POT, w tym samorządy regionalne, nie będą chcieli kontynuować współpracy w nowej formie. Dotyczy to także mnie osobiście, bo byłem założycielem i prezesem Lokalnej Organizacji Turystycznej „Kraina Zalewu Wiślanego”. Jestem też współinicjatorem powołania stowarzyszenia Regionalna Organizacja Turystyczna „Szlak Wodny im. Króla Stefana Batorego”, która jest w trakcie procesu rejestracji. Decyzję o wyborze formuły ROT podjęliśmy głównie z nadzieją na współpracę z samorządami województwa podlaskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, warmińskiego i pomorskiego. Z tego względu ROT jest bardzo wygodną formułą. Podaję ten fakt jako przykład możliwych kosztów, jakie wiążą się z likwidacją Polskiej Organizacji Turystycznej.

Znam argumenty, jakimi posługują się posłowie inicjatorzy likwidacji Polskiej Organizacji Turystycznej. Mam w związku z nimi kilka wątpliwości. Po pierwsze, jeżeli nawet argumenty o niskiej efektywności POT mają jakieś uzasadnienie, to czy pan minister bierze pod uwagę podjęcie działań usprawniających funkcjonowanie Polskiej Organizacji Turystycznej, a nie jej likwidację? Po drugie, czy zdaniem pana ministra aktywizacja i promocja turystyki to zadanie, którym powinna zajmować się administracja centralna? Czy z zasady nie powinna się tym zajmować organizacja pozarządowa? I po trzecie, czy ministerstwo ma wiedzę, ile środków, poza środkami budżetowymi, Polska Organizacja Turystyczna pozyskuje na swoją działalność i czy ma program równoważny kontynuacji misji Polskiej Organizacji Turystycznej i utrzymania partnerów tej organizacji?

Proszę o dogłębne zastanowienie się, czy atak na sferę promocji turystycznej nie spowoduje więcej szkód niż korzyści, a niezależnie od wniosków proszę o odpowiedź na powyższe pytania i informacje o planach ministerstwa, które mnie, senatora, ale też potencjalnego członka zarządu dużej organizacji tworzonej w ramach systemu regionalnych organizacji turystycznych, uspokoją i powstrzymają przed rezygnacją z tworzenia regionalnej organizacji turystycznej. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Proszę o wygłoszenie oświadczenia pana senatora Marka Pęka.

Senator Marek Pęk:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

Moje oświadczenie skierowane jest do ministra kultury i dziedzictwa narodowego, prof. dr. hab. Piotra Glińskiego, a dotyczy sprzedaży nieruchomości w miejscowości Polanka Hallera w gminie Skawina – działki z kompleksem pałacowo-folwarcznym z XVIII i XIX w. oraz działki niezabudowanej.

Szanowny Panie Ministrze!

Jako senator ziemi krajowskiej chciałbym poinformować pana ministra, iż podczas spotkania zorganizowanego przez Towarzystwo Pamięci Generała Józefa Hallera i Hallerczyków w Jurczycach, w gminie Skawina, w dniu 10 lutego br., spotkania inaugurującego Rok Generała Józefa Hallera ustanowiony przez Senat RP, otrzymałem informację, że Uniwersytet Jagielloński, który jest właścicielem wymienionej posiadłości, postanowił wystawić ją na sprzedaż. Stosowną uchwałę w tej sprawie podjął Senat UJ w dniu 25 stycznia br. W lokalnej prasie pojawiły się już ogłoszenia dotyczące składania ofert zakupu działki – terminu nadsyłania ofert do 1 marca i wpłaty wadium do 28 lutego – na której zlokalizowany jest dwór oraz zabudowania gospodarcze.

Dwór oraz cały majątek był od końca XVIII w. w posiadaniu rodziny Hallerów. Ostatnim jego właścicielem był gen. Stanisław Haller, który został zamordowany przez Sowietów w Katyniu w 1940 r. Stanisław Haller był kuzynem gen. Józefa Hallera, naczelnego dowódcy Wojska Polskiego i komendanta Legionów Polskich, który urodził się w pobliskich Jurczycach.

Od 1945 r. właścicielem majątku jest Uniwersytet Jagielloński, który gospodarował nim, prowadząc na jego terenie gospodarstwo rolne. Budynek dworu był wykorzystywany do celów biurowo-administracyjnych.

Kompleks zabudowań pałacowo-folwarcznych składa się z dworu, kuźni, dwóch chlewni, cielętnika, jałownika, spichlerza, stajni oraz zespołu stodół. W skład nieruchomości wchodzi również zabytkowy park, w którym królują platany, czerwony buk oraz największy w Małopolsce okaz magnolii drzewiastej. Niedawno w parku zakończono prace pielęgnacyjne, które przywróciły mu dawny urok i piękno.

Jeżeli sprzedaż dojdzie do skutku, cenny zarówno ze względów historycznych, jak i ze względów architektonicznych oraz przyrodniczych kompleks przejdzie w prywatne ręce. Podobny los spotkał już położony nieopodal dwór w Jurczycach, w którym urodził się i dorastał gen. Józef Haller.

Od wielu lat niezrealizowanym marzeniem lokalnej społeczności było przywrócenie dawnej świetności tym obiektom oraz urządzenie w ich części muzeum gen. Józefa Hallera i całego, zasłużonego dla Polski, rodu Hallerów.

Ja również podzielam pogląd, że chociaż część przedmiotowego terenu powinna zostać w rękach państwa polskiego lub przynamniej być dostępna dla społeczeństwa i spełniać funkcje kulturalno-oświatowe.

Rada Miejska w Skawinie w dniu 22 lutego br. podjęła rezolucję, w której wyraża swoje zaniepokojenie w związku z zamiarem sprzedaży przez Uniwersytet Jagielloński kompleksu wymienionych zabudowań.

W dniu 24 lutego br. podczas rozmowy z rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego uzyskałem informację, że powodem wystawienia posiadłości na sprzedaż było zbyt duże obciążenie finansowe związane z utrzymaniem rzeczonego terenu i znajdujących się na nim obiektów.

W związku z zaawansowaniem procesu sprzedaży, jak i krótkimi terminami bardzo proszę pana ministra o pochylenie się nad tą sprawą i podjęcie czynności, jakie uzna pan za stosowne. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Proszę o wygłoszenie oświadczenia pana senatora Rafała Ambrozika.

Senator Rafał Ambrozik:

Dziękuję, Panie Marszałku.

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

Jest to oświadczenie skierowane do rzecznika praw obywatelskich w sprawie dalszych działań rzecznika dotyczących co najmniej 120 skazanych z upośledzeniami psychicznymi przebywających w polskich więzieniach.

Jakiś czas temu w mediach pojawiła się wiadomość, że rzecznik praw obywatelskich skontrolował zakłady karne i ujawnił, że jest w nich co najmniej 120 skazanych z poważnymi upośledzeniami psychicznymi, którzy nigdy nie powinni byli tam trafić. Podawano przykład skazanego, który przerażony swoją sytuacją siedział pod łóżkiem. Rzecznik znalazł 120 skazanych, ale zapewne nie są to wszyscy.

Z uznaniem przyjęliśmy ten raport i spodziewaliśmy się, że pan rzecznik podejmie stosowane działania, tymczasem sprawa ucichła. Mamy tu do czynienia z jakimiś tragicznymi błędami polskiego wymiaru sprawiedliwości, który skazuje takich ludzi i powoduje ich cierpienia. Należało oczekiwać, że pan rzecznik podejmie intensywne działania zmierzające do naprawienia krzywd wyrządzonych tym ludziom, jak również zapobiegające tego typu nadużyciom władzy sądowniczej w przyszłości. Tymczasem nic o takich działaniach nie słychać. Prosimy o informację, czy pan rzecznik robi coś z tym raportem, a jeśli tak, to co.

Pod oświadczeniem podpisali się senatorowie Rafał Ambrozik i Marek Pęk. Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Informuję, że protokół trzydziestego piątego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji zostanie udostępniony senatorom w terminie 30 dni po posiedzeniu Senatu w Biurze Prac Senackich, pokój nr 255.

Zamknięcie posiedzenia

Zamykam trzydzieste piąte posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji.

(Wicemarszałek trzykrotnie uderza laską marszałkowską)

(Koniec posiedzenia o godzinie 15 minut 04)

* W głosowaniach nr 1–12 senator Barbara Borys-Damięcka omyłkowo posłużyła się kartą do głosowania nieobecnej senator Marii Pańczyk-Pozdziej. Opublikowane imienne wyniki głosowań uwzględniają korektę tej pomyłki.

Odpowiedź nie została jeszcze udzielona.