Narzędzia:

Posiedzenie: 35. posiedzenie Senatu RP IX kadencji, 2 dzień


21, 22 i 24 lutego 2017 r.
Przemówienia z dnia następnego Przemówienia z dnia poprzedniego