Narzędzia:

Posiedzenie: 28. posiedzenie Senatu RP IX kadencji, 1 dzień


19, 20 i 21 października 2016 r.