Narzędzia:

Posiedzenie: 23. posiedzenie Senatu RP IX kadencji, 1 dzień


20, 21 i 22 lipca 2016 r.