Narzędzia:

Posiedzenie: 8. posiedzenie Senatu RP IX kadencji, 1 dzień


13 stycznia 2016 r.
Nr głosowania
Temat głosowania
Wyniki głosowania

1
Zmiany w składzie komisji senackich

Wniosek o podjęcie uchwały


Nr głosowania 1
Temat głosowania
Zmiany w składzie komisji senackich

Wniosek o podjęcie uchwały

Wyniki głosowania