Narzędzia:

8. posiedzenie Senatu RP IX kadencji

 retransmisja posiedzenia cz. 1.

 retransmisja posiedzenia cz. 2.


1.

Powołanie członków Rady Polityki Pieniężnej

Senat w dniu 13 stycznia 2016 r. powołał w skład Rady Polityki Pieniężnej: Marka Chrzanowskiego, Eugeniusza Gatnara, Jerzego Janusza Kropiwnickiego
Druki senackie: 6161 O
Uchwała: 061uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Powołanie członków Rady Polityki Pieniężnej.

druki senackie nr 61 i 61 O

24 stycznia 2016 r. kończy się sześcioletnia kadencja członków RPP powołanych przez Senat VII kadencji. W związku z powyższym zachodzi konieczność powołania przez Senat trzech nowych członków Rady. Marszałek Senatu wyznaczył senatorom termin na zgłaszanie kandydatur do dnia 22 grudnia 2015 r. do godz. 16.00.

W wyznaczonym terminie zostały zgłoszone następujące kandydatury:

-    pana Marka Chrzanowskiego,

-    pana Marka Dąbrowskiego,

-    pana Eugeniusza Gatnara,

-    pana Jerzego Janusza Kropiwnickiego.

Marszałek Senatu w dniu 22 grudnia 2015 r. skierował wnioski w sprawie powołania kandydatów do składu RPP do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w celu zaopiniowania.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 12 stycznia 2016 r.

Komisja pozytywnie zaopiniowała wszystkich kandydatów na członków Rady Polityki Pieniężnej (druk nr 61 O).

Sprawozdawcą Komisji Budżetu i Finansów Publicznych na posiedzeniu Senatuw tej sprawie będzie senator Grzegorz Bierecki.

 


2.

Złożenie przysięgi przez powołanych przez Senat członków Rady Polityki Pieniężnej

W dniu 13 stycznia 2016 r. złożyli przysięgę powołani przez Senat członkowie Rady Polityki Pieniężnej: Marek Chrzanowski, Eugeniusz Gatnar, Jerzy Janusz Kropiwnicki

3.

Wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Mieczysława Augustyna

Senat w dniu 13 stycznia 2016 r. podjął uchwałę w sprawie niewyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Mieczysława Augustyna.
Druki senackie: 51
Uchwała: 051uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Mieczysława Augustyna.

druk senacki nr 51

Marszałek Senatu w dniu 24 sierpnia 2015 r. skierował do rozpatrzenia przez Komisję Regulaminową, Etyki i Spraw Senatorskich wniosek pana Bogusława Mikity, reprezentowanego przez adwokata Andrzeja Markowicza, o wyrażenie przez Senat zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Mieczysława Augustyna.

Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich na posiedzeniu w dniu
22 grudnia 2015 r. rozpatrzyła skierowany wniosek i proponujejego odrzucenie.

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie  senator Krzysztof Słoń.


4.

Zmiany w składzie komisji senackich

Senat w dniu 13 stycznia 2016 r. podjął uchwałę w sprawie zmian w składzie komisji senackich.
Druki senackie: 64
Uchwała: 064uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w tej sprawie odbyło się 30 grudnia 2015 r.

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie  senator Sławomir Rybicki.