Narzędzia:

Posiedzenie: 8. posiedzenie Senatu RP IX kadencji, 1 dzień


13 stycznia 2016 r.