Narzędzia:

Zmiany w składzie komisji senackich

Dnia 13-01-2016 godz. 14:34:42

Wniosek o podjęcie uchwały

Za: 84 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 14