Narzędzia:

Posiedzenie: 5. posiedzenie Senatu RP IX kadencji, 1 dzień


17 i 18 grudnia 2015 r.