Narzędzia:

5. posiedzenie Senatu RP IX kadencji

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz. 1

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz. 2

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz. 3

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz. 1

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz. 2

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz. 3


1.

Ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2015

Senat w dniu 18 grudnia 2015 r. przyjął ustawę z dnia 16 grudnia 2015 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 65102102 A
Druki senackie: 2929 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 029uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2015.

druki sejmowe nr 65, 102

druki senackie 29, 29 A
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.
 

Ustawa zmierza do zmiany tegorocznej ustawy budżetowej w związku ze stwierdzonymi niedoborami po stronie dochodów budżetu państwa. W tym celu dokonuje się zmniejszenia poziomu wydatków przy jednoczesnym zwiększeniu poziomu deficytu budżetu państwa (ustalonego na dzień 31 grudnia 2015 r.).
 

Sejm uchwalił ustawę na 5. posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 16 grudnia 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 5 stycznia 2016 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 16 grudnia 2015 r. skierował ustawę do komisji senackich celem przygotowania opinii komisji w tej sprawie.
 

Marszałek Senatu w dniu 16 grudnia 2015 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 17 grudnia 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 29 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grzegorz Bierecki.


2.

Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Senat w dniu 18 grudnia 2015 r. przyjął ustawę z dnia 16 grudnia 2015 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 66100
Druki senackie: 3030 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 030uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej.

druki sejmowe nr 66, 100
druki senackie nr 30, 30 A
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.
 

Ustawa jest ściśle związany z nowelizacją tegorocznej ustawy budżetowej i zmierza do ograniczenia wydatków w częściach: Obrona narodowa, Gospodarka, Łączność oraz Budżety wojewodów.
 

Sejm uchwalił ustawę na 5. posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 16 grudnia 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 15 stycznia 2016 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 16 grudnia 2015 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 16 grudnia 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 30 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Krzysztof Mróz.


3.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016

Senat w dniu 18 grudnia 2015 r. przyjął ustawę z dnia 16 grudnia 2015 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 67101
Druki senackie: 3131 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 031uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016.

druki sejmowe nr 67, 101
druki senackie nr 31, 31 A
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.
 

Ustawa jest ściśle związany z projektem ustawy budżetowej na rok 2016. Zmierza do dostosowania regulacji prawnych zawartych w wybranych ustawach pod kwoty wydatków ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok.
 

Sejm uchwalił ustawę na 5. posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 16 grudnia 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 15 stycznia 2016 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 16 grudnia 2015 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 16 grudnia 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 31 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jacek Włosowicz.


4.

Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych

Senat w dniu 18 grudnia 2015 r. przyjął ustawę z dnia 10 grudnia 2015 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 72do druku nr 7291
Druki senackie: 2626 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 026uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych.

druki sejmowe nr 72, do druku nr 72

druki senackie nr 26, 26 A
 

Był to poselski projekt ustawy. 
 

Ustawa ma na celu modyfikację formuły stabilizującej reguły wydatkowej, umożliwienie zwiększenia limitu wydatkowego w przypadku przewidywanej realizacji w roku budżetowym istotnych działań jednorazowych i tymczasowych oraz wprowadzenie zmian porządkujących (doprecyzowujących).
 

Sejm uchwalił ustawę na 4. posiedzeniu w dniu 10 grudnia 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 10 grudnia 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 9 stycznia 2016 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 11 grudnia 2015 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 16 grudnia 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 26 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Arkadiusz Grabowski.


5.

Ustawa o zmianie ustawy o administracji podatkowej oraz ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 18 grudnia 2015 r. przyjął ustawę z dnia 16 grudnia 2015 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 76113
Druki senackie: 3232 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 032uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o administracji podatkowej oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.

druk sejmowy nr 76, 113

druki senackie 32, 32 A
 

Był to poselski projekt ustawy.
 

Ustawa zmierza do przesunięcia terminu wejścia w życie części przepisów ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej (Dz. U. poz. 1269 i 1513). Zgodnie z projektem mają one wejść w życie z dniem 1 lipca 2016 r., a nie jak to pierwotnie przyjęto – z dniem 1 stycznia 2016 r. Przewiduje możliwość powierzenia prowadzenia niektórych spraw przez Naczelnika urzędu skarbowego jednostce samorządu terytorialnego. Ponadto wprowadza modyfikacje dotyczące interpretacji indywidualnych.
 

Sejm uchwalił ustawę na 5. posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 16 grudnia 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 15 stycznia 2016 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 16 grudnia 2015 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 16 grudnia 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 32 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Krzysztof Mróz.


6.

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 18 grudnia 2015 r. przyjął ustawę z dnia 16 grudnia 2015 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 68do druku nr 6894
Druki senackie: 3333 A33 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 033uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 68, do druku nr 68, 94

druki senackie 33, 33 A, 33 B

 

Był to poselski projekt ustawy. 

 

Głównym celem projektowanej ustawy jest przesunięcie terminu uruchomienia zmodernizowanego Systemu Informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, budowanego w ramach projektu CEPiK 2.0. Jest to związane z niedostatecznym dostosowaniem użytkowników do jego wdrożenia. Ustawa, która stworzyła ramy prawne miała wejść w życie z dniem 4 stycznia 2016 r., jednakże niezbędne jest wskazanie nowego terminu, tj. 1 stycznia 2017 r.

Sejm uchwalił ustawę na 5. posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2015 r.

 

Do Senatu została przekazana w dniu 16 grudnia 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 15 stycznia 2016 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 16 grudnia 2015 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

─  Komisji Infrastruktury

 

Posiedzenie Komisji Infrastruktury w tej sprawie odbyło się 16 grudnia 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 33 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jacek Włosowicz.

 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 17 grudnia 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 33 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Zientarski.


7.

Ustawa o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

Senat w dniu 18 grudnia 2015 r. przyjął ustawę z dnia 16 grudnia 2015 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 71do druku nr 71do druku nr 7195
Druki senackie: 3434 A
Uchwała: 034uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

druki sejmowe nr 71, do druku nr 71, 95

druki senackie 34, 34 A

 

Był to poselski projekt ustawy. 

Ustawa zmierza do przesunięcia terminu wejścia w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. poz. 1433). Zgodnie z projektem ustawa ta ma wejść w życie z dniem 1 maja 2016 r., a nie jak to pierwotnie przyjęto – z dniem 1 stycznia 2016 r.

 

Sejm uchwalił ustawę na 5. posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 16 grudnia 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 15 stycznia 2016 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 16 grudnia 2015 r. skierował ustawę do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 17 grudnia 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 34 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jerzy Chróścikowski.


8.

Ustawa zmianiająca ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 18 grudnia 2015 r. przyjął ustawę z dnia 16 grudnia 2015 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 73do druku nr 73118
Druki senackie: 3939 A39 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 039uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 73, do druku nr 73, 118

druki senackie 39, 39 A

 

Był to poselski projekt ustawy.

Ustawa ma na celu umożliwienie wydłużenia okresu na jaki mogą zostać przedłużone umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej zawartych w poszczególnych zakresach, na okres nie dłuższy niż do 30 czerwca 2017 r.

 

Sejm uchwalił ustawę na 5. posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 16 grudnia 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 15 stycznia 2016 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 16 grudnia 2015 r. skierował ustawę do Komisji Zdrowia.

 

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 17 grudnia 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 39 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Waldemar Kraska.


9.

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Senat w dniu 18 grudnia 2015 r. przyjął ustawę z dnia 16 grudnia 2015 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 749090 A
Druki senackie: 3535 A35 B35 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 035uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

druki sejmowe nr 74, 90, 90-A

druki senackie 35, 35 A, 35 B

 

Ustawa ma na celu zapewnienie najemcom prawa do lokalu zamiennego oraz pokrycie kosztów przeprowadzki w związku z koniecznością remontu lub rozbiórki budynku, który wymaga opróżnienia.

 

Sejm uchwalił ustawę na 5. posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 16 grudnia 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 15 stycznia 2016 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 16 grudnia 2015 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

─  Komisji Infrastruktury

 

Posiedzenie Komisji Infrastruktury w tej sprawie odbyło się 16 grudnia 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 35 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grzegorz Peczkis.

 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 17 grudnia 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 35 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Pająk.


10.

Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 18 grudnia 2015 r. przyjął ustawę z dnia 16 grudnia 2015 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 104110110 A
Druki senackie: 3838 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 038uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 104, 110, 110-A

druki senackie 38, 38 A

 

Był to poselski projekt ustawy.

Ustawa ma na celu przesunięcie wejścia w życie przepisów ustawy o ochronie przyrody, które wprowadzają wymóg uzyskania zezwolenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska na działania w stosunku do dziko występujących gatunków podlegających ścisłej ochronie.

Sejm uchwalił ustawę na 5. posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 16 grudnia 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 15 stycznia 2016 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 16 grudnia 2015 r. skierował ustawę do Komisji Środowiska.

 

Posiedzenie Komisji Środowiska w tej sprawie odbyło się 16 grudnia 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 38 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Alicja Zając.